Bevægelse - forælder/barn

Børnemotorik

Syng, leg og lær med dit lille barn

På vores Familiehold 0-4 år synger, leger og bevæger vi kroppen - så det passer til dit barns motoriske udviklingstrin og giver dit barn lyst til at udfordre sig selv og dets kunnen. Gennem fantasi og leg stimuleres dit barn på alle sanser. Altid i en hyggelig og tryg atmosfære sammen med far eller mor.

Vi tilbyder flere former for bevægelse for dig og dit barn. I kan gå til tumlestik og bevægelse for forældre/barn. På disse kurser tumles og leges der med børnene for at sikre dit barn den bedste sansemotoriske start og udvikling på deres liv. De største af børnene får også lov til at bruge deres fantasi. 

Tilmeld jer her på siden. Du kan også kontakte os på telefon 66 11 68 45.