Musik | Sang

Violin

Forstærk din spilleglæde med violinundervisning

Violinundervisning, der forstærker spilleglæden og styrker dine musikalske evner

Hos FOF tilbyder vi forskellige hold og niveauer, hvor musikinteresserede kan stifte bekendtskab med violin. Undervisningsprogrammet bliver tilpasset til dine ønsker, for at garantere en hurtig udvikling. Har du ønske om det, kan vi arbejde med sammenspil og spille violinduetter sammen. Vi kan også arbejde med orkesterspil, hvis du har brug for det. Hos FOF foregår undervisningen på små hold, så alle deltagerne kan få det optimale ud af undervisningen. Vi opretter løbende nye hold. 

Bemærk: Der undervises på hold med maks. 4 deltagere, hvor der tages hensyn til den enkelte kursists ønsker. Musikundervisningen er tilrettelagt enten som holdundervisning eller som en kombination af hold- og individuel undervisning, hvor nogle mødegange er fælles for hele holdet og andre er individuelle (i så fald vil den afsatte tid blive fordelt mellem kursisterne). Det endelige undervisningtidspunkt vil blive aftalt direkte mellem underviser og kursist inden sæsonstarten.