Praktiske informationer

Praktiske informationer 

Hos FOF kan du få undervisning i en række forskellige fag, som opfylder kravene i Lov om Folkeoplysning. 

Generelle regler

Hvis der ikke er tilstrækkelig antal deltagere på holdet, vil det enten blive aflyst eller tilbudt til en ændret pris eller timeantal.

Læreren planlægger undervisning og pauser indenfor den planlagte tid. En lektion er på 45 minutter.

Der tages forbehold overfor eventuelle trykfejl og lærernavne, da en lærer efter programmets trykning kan være blevet forhindret i at gennemføre den planlagte undervisning. 

Der gøres opmærksom på, at der for enkelte kurser og ture/rejser kan være udsolgt når programmet udkommer, idet nuværende kursister og rejsedeltagere har mulighed for at forhåndstilmelde sig.

Tilmelding og betaling

Du kan tilmelde dig og betale for undervisning på FOF’s hjemmeside i forbindelse med det enkelte tilbud. Du kan også tilmelde dig og betale på FOF’s kontor eller ringe på 6611 6845.

Billetter til foredrag og debatter

Billetter til foredrag og debatter købes via hjemmesiden. 

Afmelding

Hvis du fortryder en kursustilmelding, så kontakt os på kontoret. Manglende betaling betragtes ikke som afmelding - så giv os besked, hvis du ikke kan deltage. Du kan få dit kursusgebyr tilbage, hvis du kontakter os senest 2 uger før kursusstart. Vi kan ikke refundere betalingen for rejser og udflugter efter sidste betalingsdato. Tegn en afbestillingsforsikring privat, hvis du ønsker den mulighed. Foredragsbilletter refunderes ikke.

Ferie

Der er ikke normal undervisning på folkeskolernes feriedage, medmindre andet er aftalt. Men vi har særlige sommer- og helligdagstilbud.

Tilskud og rabatter

Odense Kommune yder tilskud til pensionister/efterlønsmodtagere og studerende, som er bosat i kommunen. Fredericia og Middelfart kommuner yder desværre ikke tilskud.

Familie- og mængderabat gives til deltagere med samme adresse, og deltagere, som går på mere end et holdforløb hos FOF Odense-Fredericia-Middelfart inden for folkeoplysningen i samme sæson - dog ikke på kurser under 10 lektioner og ved foredrag, debatter og arrangementer.

Rabatten udbetales kontant ved henvendelse på kontoret, når kurserne er sat i gang.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@fof-ofm.dk