Alt om tilmelding

Tilmelding til holdene kan ske her via hjemmesiden www.fof-odsherred.dk,

Hvis vi ikke tager telefonen, så læg en besked på telefonsvareren, og vi ringer tilbage.

Tilmelding er først endelig, når kursusgebyret er betalt.

Framelding:
Hvis du bliver forhindret i at deltage, beder vi dig give os besked hurtigst muligt, uanset om du har indbetalt kursusgebyret eller ej. Framelding kan ske indtil 2 uger før kursusstart. Har du indbetalt kursusgebyret, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, men med fradrag af 100 kr. i administrationsgebyr. Senere tilbagebetaling er ikke muligt, da netop din tilmelding kan være medvirkende til, at hold kan oprettes.

Kursusgebyr:
Der foretages IKKE tilbagebetalinger efter kursets start. Hvis FOF må aflyse et kursus, tilbagebetales det fulde kursusgebyr automatisk ved opgivelse af bankoplysninger.

Du er først tilmeldt kurset, når vi har modtaget kursusgebyret.

Hvem kan deltage

Folkeoplysningsloven sætter ingen kommune- eller aldersgrænse - alle er velkomne. Kursusdeltagerne fra andre kommuner end Odsherred skal oplyse fuldt cpr.nr. ved tilmelding af hensyn til kommunernes indbyrdes afregning. 

Forbehold:
FOF tager forbehold overfor lærerændringer, udsættelse af undervisningsgange, flytning af undervisningssted samt evt. lovændringer.

Vi vil glæde os til at møde dig på vores hold.

Med venlig hilsen

FOF Odsherred