Corona

D. 19. april 2020:

Kære kursist hos FOF Østfyn.

Som det helt sikkert er dig bekendt, er Danmark lukket ned pga. Covid-19, nu frem til 10. maj 2020.

FOF er til for at bringe mennesker sammen, - en umulighed i denne tid.
Sikkerheden for vores kursister og undervisere er en topprioritet for os og vi følger myndighedernes sundhedsfaglige råd.
Derfor er al undervisning aflyst, mindst til 10. maj.
Vi beklager meget, men opfordrer til tålmodighed.

Om det overhovedet bliver muligt at kunne mødes i aftenskole-regi inden sommerferien, (-mange undervisere har ytret ønske om bare at kunne mødes en enkelt gang og få afsluttet sæsonen), ja, det må vi se.;-)


Det har været meget vanskeligt at finde ud af, hvordan vi i aftenskolen stod mht løn til underviserne og kompensation til jer kursister.

Onsdag før påske kom der endelig skred i tingene, og nu ser det ud til, at kommunerne fastholder vores støtte og kulturministeriet åbner for at søge tilskud.
Det ser således ud til, at vi kan kompensere for en del af ikke-gennemført undervisning.
Hos FOF Østfyn, som hos mange andre aftenskoler, bliver det sådan, at vi for ugekursernes vedkommende ”flytter” lektionerne til efteråret.

Vi udsender i juli måned en forhåndstilmelding. Hvis du ikke ønsker at gå på holdet, bedes du til den tid melde tilbage til os.
Dvs. for efterårsholdet får du nedsat kursusgebyr.

Weekendhold, som ikke kan flyttes, kompenseres. Der udsendes personlig mail herom.

Så snart vi ved, om vi må mødes i aftenskolen, vil vi informere dig igen.

Indtil da: Pas godt på dig selv og pas godt på hinanden.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os på mail: ostfyn@fof.dk eller tlf: 30 80 26 60