Praktiske oplysninger

Tilmelding
Efter tilmelding modtager du et girokort, som indeholder oplysninger om startdato, tid og sted. Din kvittering er dit mødekort.
Du skal blot møde frem første gang som anført på kvitteringen og medbringe denne.
( Der udsendes ikke ekstra kvittering for betaling)

Deltagere fra andre kommuner er velkomne i FOF Østfyn.

Det er vigtigt, at betalingsfristen overholdes af hensyn til oprettelse af holdet og de øvrige kursister.

Du er sikret en plads på holdet, hvis beløbet er indgået rettidigt. Hvis et kursus aflyses, tilbagebetales hele beløbet. Tilbagebetaling sker hurtigst muligt.

Hvis du går på et hold, har du første prioritet til at fortsætte på  holdet i den efterfølgende sæson.
Tilmelder du dig derfor et hold som netop har været fyldt, kommer du på venteliste, selv det ikke umiddelbart kan ses af hjemmesiden.
Er der nogle som ikke ønsker at fortsætte kommer du på holdet og modtager mail fra os.

Fortrydelse
Tilbagebetaling kan ske indtil 2 uger før holdets planlagte start med et fradrag på 100 kr i administrationsgebyr.

Herefter er tilmelding bindende, og beløbet kan ikke refunderes.

Force majeure:

Hvis der er tale om situationer, som vi ingen kontrol har over eller ikke kan forudsige, fralægger vi os ansvaret for ikke gennemført undervisning. Det kan f.eks. være lokaler, der lukkes som følge af skybrud, pludselig opståede ændringer i lovgivning og andet der kommer ind under force majeure. I tilfælde af force majeure, vil du ikke få reduktion af det indbetalte beløb.

Gældende for alle fag

Undervisningen tilbydes i henhold til Lov om Folkeoplysning.

Er kurset overtegnet, eller er der ikke tilstrækkelig tilslutning, vil du få skriftlig eller telefonisk besked om aflysning af holdet, eller med tilbud om deltagelse på andre af vore kurser.
Et indbetalt gebyr tilbagebetales fuldt ud.

Læreren planlægger undervisningen og pauser indenfor den planlagte tid. En undervisningstime er på 55 minutter, hvoraf de 10 minutter kan anvendes som pause.

Der tages forbehold for ændring af underviser, tidspunkter og undervisningssted. Evt. aflyste mødegange (f.eks. p.g.a. sygdom) gennemføres så vidt muligt i forlængelse af kursets planlagte forløb.

Ferie som folkeskolen, eller efter aftale med læreren.

Materialer
Bøger og materialer betales af deltagerne og anskaffes i samråd med læreren.

Tilskud til deltagerbetaling
Der ydes ikke tilskud til pensionister hverken i Nyborg eller Kerteminde kommune.

Familie- og mængderabat gives til deltagere med samme adresse, og hvis man er tilmeldt mere end et holdforløb hos FOF, dog ikke hvis kurserne er under 10 lektioner. Der ydes ikke rabat til foredrag og debatarrangementer.

Kontoret træffes på Tlf: 30 80 26 60
(Bedst: mandag og torsdag kl. 10-15)