FOFs bestyrelse

Randers-Purhus-Mariager 

 

Formand
Annemarie Winther
aw@annemariewinther.dk

Næstformand
Gert Pedersen
gert@dyrehave.dk

Medlemmer af bestyrelsen:

Lise Jeppesen
lj@randerskunstmuseum.dk

Thomas Pilgaard Larsen
TPL@KM.DK

Cicilie Inge Poulsen
CIP@KM.DK

Elsebeth Hesselberg
elsebethesselberg@gmail.com

Mitten Ferrar
mitten@ferrarum.dk

Suppleant til bestyrelsen 
Chresteria Neutzsky-Wulff
chresteria@chresteria.dk

Lærerrepræsentant
Merete Strøm
meretestrom@hotmail.com

Kursistrepræsentant
Anna Margrethe Beck
beckannamargrethe@gmail.com