FOFs bestyrelse

Randers-Purhus-Mariager 

 

Formand
Annemarie Winther
Leder af Underværket
aw@annemariewinther.dk

Næstformand
Gert Pedersen
gert@dyrehave.dk

Medlemmer af bestyrelsen:

Thomas Pilgaard Larsen
Sognepræst
TPL@KM.DK

Cicilie Inge Poulsen
Sognepræst, rep. Mariagerfjord
CIP@KM.DK

Elsebeth Hesselberg
Rep. Mariagerfjord
elsebethesselberg@gmail.com

Mitten Ferrar
Leder af Finderiet
mitten@ferrarum.dk

Peter Knøss
Skoleleder
skoleleder@randerslilleskole.dk

Suppleant til bestyrelsen 
Chresteria Neutzsky-Wulff
Underviser
chresteria@chresteria.dk

Lærerrepræsentant
Merete Strøm
Underviser
meretestrom@hotmail.com

Kursistrepræsentant
Anna Margrethe Beck
Kursist
beckannamargrethe@gmail.com