Hvem var J.V. Martin

J.V. Martin (kunstnernavn) - alias Martin Viktor Jeppesen - kom til verden i Randers den 28. september 1930 og døde i den kronjyske fødeby den 14. juni 1993.

Imellem disse 2 datoer udspandt sig et usædvanligt farverigt og rebelsk kunstnerliv, der tog sit udgangspunkt i ungdomsårenes forbindelse med hjembyens store nydadaistiske kunstner Sven Dalsgaard. 

Autodidakten Martin malede i starten helt traditionelle landskabs- og figurbilleder, men blev gennem Dalsgaard sporet ind på at prøve kræfter med den modernistiske avantgarde-kunst. Martin udviklede herefter en egen variant af nysurrealistisk action painting, især inspireret af Jorn og Cobra-maleriet, og han holdt livet igennem fast ved denne abstrakte spontanisme som sin grundlæggende udtryksform.

I 1957 var han blandt grundlæggerne af  Den Situationistiske Internationale, der bestod til 1971 med Martin som en af sine hovedskikkelser. Fra midten af 60'erne brugte han gerne betegnelsen irrealisme om sit kunstneriske ståsted. I samme periode begyndte han at skabe en særlig form for collagebilleder, bestående af store reliefkort over alverdens havområder, som besejles af  Den gyldne flåde, dvs. af guldbroncerede modelkrigsskibe, der patruljerer på verdenhavene som en art åndeligt vagtværn med lyst og livsglæde i lasten for at yde akut nødhjælp til betrængte lande, der udsættes for stormagternes kvælende imperialisme. 
   
Martins centrale plads i den situationistiske bevægelse opnåede almen anerkendelse mod slutningen af hans levetid, og en række af hans værker med de gyldne skibe blev vist på internationale vandreudstillinger, bl.a. udstilledes de i Centre Pompidou i Paris. 
 
Selv om Martin  - ikke helt uforskyldt - blev genstand for en del ringeagt i sin hjemby, var han altså ikke hvem som helst, og det må bestemt anses for en glædelig "kompensation" at man nu opkalder en plads i  byen efter ham.