Sprog

Engelsk

På dette hold I engelsk tager vi vores gode, gamle skoleengelsk og giver det helt nyt liv. I en sjov og hyggelig atmosfære vil du kunne arbejde med at forbedre både dit ordforråd, din udtale og din frimodighed til at tage ordet I hverdagssituationer. Det er spergod hjernegymnastik og gevinsten er godt humør og sproglige resultater. Vi benytter systemet Headway elementary 5. Udgave fra Oxford, som skal anskaffes ved kursusstart. You are so very welcome. See you!