Bestyrelsen for FOF Kolding-Vejen

Niels Lynggaard        Formand
Mads Witt Næstformand
Karen Andersen  
Fritz Larsen  
Knudl Erik Langhoff  
Betty Skrydstrup Nielsen
Tilforordnet underviserrepræsentant
 Vacant  Tilforordnet medarbejderrepræsentant