Hold for dig, der ikke kan deltage på et alment hold

Demens

Er du ramt af demens er du i trygge hænder her, hvor undervisningen er tilrettelagt efter de udfordringer, der følger med.

Særligt tilrettelagte hold planlægges så underviseren har ekstra tid til og overblik over den enkelte deltagers særlige behov.

Formålet med kursusformen er, at man som aktiv deltager vedligeholder sin livs- og helbredssituation for dermed at sikre, at man også fremover personligt kan magte sin livssituation i forhold til det konkrete handicap.

Hent tro- og loveerklæringen HER

Handicaphold : for deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne.

Målgruppe : Personer med psykiske og/eller fysiske handicap. Et handicap kan være permanent eller midlertidigt. En kursist kan derfor godt for en periode være handicappet i forhold til undervisningen i et konkret emne.

Undervisning : Kurset er tilrettelagt under særligt hensyn til deltagerens handicap og derfor forudsætter hold med få – og ikke over 7 – deltagere.

Behandling : Der foregår ikke behandling.

Forudsætning for deltagelse: Aflevering af handicaperklæring til underviseren på første mødegang – og at underviseren vurderer at deltageren opfylder Kolding Kommunes forudsætninger for deltagelse på et særligt tilrettelagt hold.

Handicapundervisning er almindelig aftenskoleundervisning, hvor underviseren er nødt til at tage et sådant hensyn til den enkelte deltager, at undervisning på hold af normal størrelse ikke giver mening.

På handicaphold tages der særlige hensyn i den pædagogiske tilrettelæggelse fordi kursisterne har et særligt pædagogisk behov for ekstra opmærksomhed fra underviserens side.

Kurset er tilrettelagt, så den enkeltes situation i forhold til kursets indhold tilgodeses i videst muligt omfang. Det er en forudsætning for at deltage, at kursisten underskriver en handicaperklæring og afleverer den til underviseren på første mødegang.

For at kunne betragtes som handicappet i forhold til undervisningen skal der være et konkret handicap i forhold til det konkrete undervisningsforløb. Det er f.eks. ikke et handicap at være overvægtig, ældre eller gravid – eller at mødekalenderen for et handicaphold er mere belejlig end mødekalenderen for et alment hold.

Underviseren skal modtage handicaperklæringen ved indledningen af første mødegang. Ellers skal deltageren afvises fra deltagelse. Underviseren vurderer, om en kursist bør flyttes fra et handicaphold til et alment hold – eller omvendt.

Forklaring og spørgsmål : Kontakt FOF for en dialog om, hvorvidt deltageren er handicappet i forhold til undervisningen i det konkrete emne. I forbindelse med afleveringen af handicaperklæringen på første mødegang kan underviseren forklare og svare på spørgsmål – men det anbefales at være afklaret i forbindelse med tilmeldingen til holdet. Send en mail eller ring til FOF. 

Manglende erklæring medfører at deltagelse på holdet skal afvises. I så fald henvises til vores øvrige hold - klik her. 

Hent tro- og loveerklæringen HER

Kan du være med på et alment hold så se oversigten over hold i Vejen, Rødding og Brørup her