PRAKTISKE OPLYSNINGER
Herunder oplyses om praktiske forhold, som man som deltager på kursus eller arrangement skal være opmærksom på.
Såfremt du har spørgsmål, der ikkebesvares her, er du velkommen til at ringe på tlf. 7930 8580 - eller stille spørgsmålet via mail info@fofsydjylland.dk

FREMMØDE
Mød aldrig op uden at være tilmeldt. Der må ikke være andre til stede i undervisningslokalet end underviseren og de, der fremgår af deltagerlisten. 

TILMELDING
Tilmelding og betaling sker direkte fra denne webside fra det enkelte hold. Framelding med frigørende virkning kan kun ske til FOF Sydjylland via info@fofsydjylland.dk tidligere end 14 dage før holdstart. Se mere i forbindelse med tilmeldingen. – Manglende betaling er ikke en framelding.
Tilmeldinger på websiden behandles hurtigst muligt og i den rækkefølge, de modtages.
Undervisningssted, underviser og første mødedato fremgår af din bekræftelse. Ændringer kan forekomme.
Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et planlagt kursusforløb og du foretager framelding inden 14 dage før første kursusdag til info@fofsydjylland.dk kan kursusgebyret tilbagebetales. Der modregnes et administrationsgebyr på kr. 150.
14 dage før første kursusdag er tilmeldingen bindende  og kursusgebyret skal betales / refunderes ikke, uanset om du deltager eller ej.
Kan et kursusforløb mod forventning ikke etableres, tilbagebetales hele kursusgebyret uden fradrag af administrationsgebyret - eller overføres til et andet hold.

UDFLUGTER og KULTURREJSER,
Tilmelding er bindende og betaling refunderes ikke, uanset hvornår afbud gives. 
Afbestillings- og rejseforsikring er deltagerens eget ansvar. Vi anbefaler, at man kontakter sit forsikringsselskab inden tilmelding og betaling. 
For at få det bedste udbytte af FOFs udflugter og kulturrejser, er det deltagerens ansvar at være i en rimelig god fysisk form, så programmet kan gennemføres som anført.

SÆRLIGT FOR FOREDRAG, REJSER, KONCERTER OG ANDRE EVENTS:
Købte billetter refunderes ikke, medmindre arrangementet aflyses.

FREMSENDELSE PR BREV
Alle priser er beregnet ud fra. at der korresponderes via mail. Ønsker du betalingskort eller andet fremsendt med post, tillægges et håndteringsgebyr på kr. 50 pr brev.

KONTAKTOPLYSNINGER
Ændringer i kontaktoplysninger - f.eks. navn, e-mail adresse, mobil telefonnummer eller postadresse - skal straks oplyses til FOF, gerne vi e-mail til info@fofkolding.dk. Ellers går FOF ud fra, at de registrerede oplysninger er aktuelle og korrekte.

BETALING
Betaling sker med Dankort eller MobilePay i forbindelse med købet på websiden.
Har du ikke Dankort eller MobilePay kan du vælge at modtage betalingsoplysninger via mail så du kan betale via netbank. Bemærk, at manglende betaling ikke er en framelding og at det købte skal betales uanset om du møder eller ej - medmindre du framelder dig tidligere end 14 dage før holdstart. Se mere ovenfor.
Vælger du at få tilsendt betalingsoplysninger med posten tillægges kr. 50.  Bemærk, at der betales kr 50 for hvert brev, vi skal sende.  
Hvis du ved bestillingen oplyser, at du ikke ønsker betalingsoplysninger tilsendt pr brev fordi du kommer på kontoret og betaler, sendes der ikke noget brev.
Du er velkommen til at betale kontant eller med Dankort ved at besøge os på vores kontor i Ågade 27 i vores åbningstider på hverdage, mandag til torsdag kl. 10 til 15 bortset fra ferier og fridage. 

BILLETTER
Billetter bestilles og betales nemmest via vores webside, hvorfra billetterne også kan printes.  
Billetbestilling og –udlevering kan også foretages ved besøg på FOF-kontoret i Kolding.
Såfremt du ønsker bestilte og betalte billetter fremsendt pr. post, beregnes et gebyr på pr. 50,00 pr. brev - pr. e-mail er gratis.  
Foredrag, rejser, ture, koncerter og lignende er ikke omfattet af muligheden for framelding!
Dog returneres hele kursusgebyret, såfremt et hold mod forventning ikke kan etableres.

MATERIALER og øvrige KURSUSBESTEMMELSER
Udover selve kursusgebyret skal deltagerne påregne udgift til evt. kopiering og øvrigt relevant materiale samt evt. ekskursioner/ture.
Hos FOF er en undervisningslektion på 55 minutter inkl. 10 minutters pause. Enkelte undervisere har af hensyn til undervisningens praktiske gennemførelse ikke indlagt pause, hvorfor lektionen beregnes med 45 minutter.
Vi tager forbehold for ændring af underviser, datoforløb og kursussted, ændrede tilskudsregler samt for evt. fejl i program og webside.

FORCE MAJEURE
Hvis der efter tilmelding og inden et kursus afsluttes, opstår en situation, som FOF ikke har kontrol over eller har kunnet forudsige, fralægger FOF sig ansvaret for kursets hele eller delvise gennemførelse. Kan en situation henføres under begrebet force majeure, vil der ikke ske tilbagebetaling for ikke gennemført undervisning.
Force majeure kan f.eks. være lukning af bassin på grund af forurening, lokalelukninger som følge af skybrud, indbrud, brand og tilsvarende. Ligeledes vil officielt udmeldte begrænsninger i benyttelse af lokaler og mulighed for undervisning være en del af en force majeure situation, som fritager FOF for evt. erstatning eller hel/delvis tilbagebetaling af deltagergebyr. 

FOLKEPENSIONISTER
Der gives – jf. de til enhver tid gældende kommunale regler for tilskud - rabat til folkepensionister (over 65 år) med bopæl i Kolding Kommune på kurser, der foregår i Kolding Kommune - og med bopæl i Vejen Kommune på kurser, der foregår i Vejen Kommune. 

KØRESTOLSBRUGER?
For at sikre dig den bedste oplevelse, bedes du oplyse os om brug af kørestol ved billetbestillinger, idet vi kun råder over et begrænset antal kørestolspladser i foredragssalene.

HANDICAPUNDERVISNING
Disse kurser er anlagt med specielt fokus på den pædagogiske tilrettelægning af undervisningsforløbet således, at kursister med et særligt pædagogisk behov for opmærksomhed fra underviseren, kan deltage.
Handicapbegrebet er - som meget andet - under stadig udvikling. Der er således her et fokus på samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse og omgivelsesmæssige barrierer, som kan hindre fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre ved almene undervisningsforløb.
Derfor dette tilbud, som betinger, at der tiltrædes en tro- og loveerklæring! Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt du har mulighed for at deltage på et kursusforløb, så ring til os for afklaring. tlf. 7930 8580 FOF Kolding

UDENBY’S DELTAGERE ER OGSÅ MEGET VELKOMNE
Såfremt du ikke er bosiddende i Kolding eller Vejen Kommune, er eneste administrative betingelse for deltagelse i vores store udbud af aktiviteter, at man oplyser personnummer ved tilmelding til hold, der afvikles i en anden end bopælskommunen.