Praktiske oplysninger

Tilmelding er nødvendig.

Du kan tilmelde dig på følgende måder: 
• på www.fof.dk.
• send en e-mail til: info@fof-sydost.dk
• ring på tlf. 57 65 00 40 eller på tlf. 30 74 56 71
• send tilmeldingsblanketten i programmet.
Ved tilmelding skal som minimum gives oplysning om fødselsdag/-år, når du deltager i et kursus uden for egen kommune. 

Tider og ferier
En lektion er på 45 minutters undervisning. Vi følger ferieplanen for kommunernes skolevæsen.
Priser
De anførte priser omfatter alle udgifter til kursus, undtagen bøger og materialer, der betales særskilt af deltagerne.
Der tages forbehold for ændringer i tilskudsregler og love samt for evt. trykfejl.
Forbehold
Endvidere er vi nødsaget til at tage forbehold for prisstigninger, ændringer af afgangstider og steder på ture og arrangementer.
Betaling
Indbetalingskort tilsendes som mail, eller pr. post.
Almindelige kurser betales senest 10 dage inden kursusstart, idet evt. manglende betaling kan medføre, at holdet aflyses.
Weekend-kurserne skal være betalt 18 dage før kursusstart. 
Oplysning om klagemuligheder
 En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@fof-sydost.dk.