Genforeningen 2020

100 året for genforeningen 

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Jubilæumsåret vil blive markeret med events og aktiviteter over hele landet.

Genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 blev muliggjort af de folkelige bevægelse nord og syd for Kongeågrænsen, der arbejdede for at opretholde et dansk sindelag, og af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Genforeningen fandt sted 15. juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile. (NB: Våbenhvilen var 11.11.1918 kl. 11, men i oktober tog H.P. Hansen, Nørremølle, initiativ til at bringe ønsket om en folkeafstemning op i den tyske rigsdag).

Genforeningen gennemførtes efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav genforeningsspørgsmålet anledning til megen politisk debat, da vide kredse ønskede, at Mellemslesvig og i det mindste Flensborg skulle indlemmes i Danmark.

Fra den 15. juni 1920 var Sønderjylland under dansk suverænitet, og i dagene den 10. og 11. juli 1920 blev Genforeningen markeret gennem kong Christian 10.s indtog i Sønderjylland og den store folkefest på Dybbøl Banke.

Kampen om grænselandet bevirkede, at en ny dansk identitet udviklede og manifesterede sig. Den kom til udtryk gennem en specifik dansk kunst og design, og satte nye rammer med udviklingsmuligheder for helt almindelige mennesker og deres daglige færd.

Aktiviteter

Vil du vide mere eller deltage aktivt i forskellige aktiviteter i forbindelse med fejringen af 100 året for genforeningen, så kan du her nedenfor finde forskellige links til aktiviteter i vores område:  

  • Grænseforeningen Vejle Vesteregn. Læs mere her
         
  • Folkefest i Jelling 23. og 24. april 2021 - endeligt program afventer. 

 

Bemærk: Pga. corona er folkefesten i Jelling flyttet til 23. og 24. april 2021. 

Genforeningen 2020

Genforeningens kvindeskikkelser

Vi skal høre om nogle af tidens markante, danske kvindeskikkelsers påvirkninger indenfor bl.a. kunst og kultur. Hvem var tidens idealer, hvem var toneangivende, hvordan var deres kamp for at udøve deres kunst og få taletid i et mandsdomineret samfund.