Sprogkurser

Niveaubeskrivelser

Niveaubeskrivelser til sprogundervisning

Niveau inddeling for sprogundervisning

Her finder du alle niveauer for vores sprogundervisning. Nederst på siden ses niveauerne for seniorer. Hvis du ikke finder et passende niveau her på siden, er du velkommen til at kontakte FOF på 7625 8988 og få oplyst vores underviseres telefonnummer. De vil naturligvis gerne hjælpe med at finde det rigtige niveau til dig.

Niveau 1: Begyndere (A1)
På dette niveau har kursisten intet kendskab til sproget. 
Slutniveau: Kursisten har en begrænset talefærdighed, men kan stille og besvare simple spørgsmål og introducere sig selv.

Niveau 1,5: Begyndere (A1)
Kurset er en fortsættelse af niveau 1. Kurset henvender sig til kursister, som har deltaget i begynderundervisning ca. et halvt år.
Slutniveau: Kursisten har en begrænset talefærdighed, men kan stille og besvare simple spørgsmål og introducere sig selv.

Niveau 2: Grundlæggende (A1+)
Kursisten kan stille og besvare simple spørgsmål i nutid. Kursisten kan introducere og fortælle kort om sig selv. 
Slutniveau: Kursisten har en begrænset talefærdighed, men kan forstå og gøre sig forståelig i de mest simple hverdagssituationer.

Niveau 3: Let øvet - Samtale (A2)
Kursisten er i stand til at forstå og gøre sig forståelig i hverdagssituationer samt at sammensætte en række sekvenser til et hele i nutid og datid. Kursisten kan stille og besvare simple og korte spørgsmål relativt flydende, men mangler dog stadig ordforråd og evnen til at kunne omsætte grammatikken til praksis. 
Slutniveau: Kursisten er i stand til at forstå og konversere i og om kendte hverdagssituationer.

Niveau 4: Øvet - Konversation (B1)
Kursisten er i stand til at forstå og konversere om kendte hverdagssituationer. Kursisten har et godt kendskab til og kan anvende den overordnede opbygning af sproget samt omsætte grammatikken til praksis. Kursisten kan forstå den overordnede mening i en samtale, men har dog stadig et begrænset ordforråd på visse områder. 
Slutniveau: Kursisten er i stand til at forstå og kommunikere hensigtsmæssigt i de fleste situationer.

Niveau 5: Let avanceret (B2)
Kursisten er i stand til at forstå og kommunikere hensigtsmæssigt i de fleste situationer, især én til én. Kursisten har et udvidet ordforråd, kan generelt følge et møde, et foredrag og lignende og kan selv stille spørgsmål om specifikke emner. 
Slutniveau: Kursisten kommunikerer afslappet i hverdagssituationer og kan præsentere og opsummere sine idéer over for en eller flere personer.

Niveau 6: Avanceret (B2-C1)
Kursisten kommunikerer afslappet i hverdagssituationer og kan præsentere og opsummere sine idéer over for en eller flere personer. Kursisten har et stort ordforråd og behøver kun sjældent at lede efter ord. Kursistens grammatiske fejl er ikke forstyrrende for tilhøreren. 
Slutniveau: Kursisten kommunikerer afslappet og kan udtrykke sig overvejende korrekt og nuanceret på fremmedsproget.

For seniorer - Trin 1 (A1)
Kursisten startes helt fra bunden. Undervisningen er mundligt med så lidt grammatik som muligt. Formålet er at lære dagligdags sprog, så man kan få større udbytte af ferier i udlandet.

For seniorer - Trin 2 (A1)
Der læres mange nye ord og øves nemme samtaler - uden at terpe en masse grammatik.

For seniorer - Trin 3 (A1+)
Ved starten af dette trin er kursisten i stand til at fortælle ret flydende om hverdagsting og har et pænt ordforråd. Gennem tekst og øvelser udbygges ordforrådet og den korrekte brug af sproget - på en afvekslende måde.

På de fleste sproghold skal det påregnes, at der skal købes en bog. Hvis ikke andet er nævnt, er prisen inkl. kopimateriale.