Salgs- og leveringsbetingelser

Ved Netbank som betalingsform fremgår betalingsfristen og praktiske oplysninger af det indbetalingskort du modtager via e-mail. Ved betaling med Dankort trækkes beløbet først, når det er sikret, at der er plads på holdet. Derefter tilsendes bekræftelse via e-mail med angivelse af undervisningssted og startdato. Undervisningsmaterialer betales særskilt.

Fortrydelse: Evt. framelding skal ske inden 10 dage før start, og det indbetalte kursusgebyr refunderes fratrukket et administrationsgebyr på 50 kr. Ved framelding senere end 10 dage før kursusstart refunderes kursusgebyret ikke, medmindre pladsen kan afsættes til en ny deltager fra evt. venteliste. 

NB: Tilmelding til ture med bus og enkelt foredrag er bindende, medmindre pladsen kan afsætte til en ny deltager fra evt. venteliste. I tilfælde af aflysning får alle tilmeldte besked, og det indbetalte kursusgebyr refunderes. Der tages forbehold for ændring af underviser og sted samt for ændringer i tilskudsregler og love.

Bemærk: Aflyste undervisningsgange i varmtvandsbassiner pga. omstændigheder FOF ikke er ansvarlig for erstattes ikke.

Oplysning om klagemuligheder: En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@fof-sydvest.dk.