Vores retningslinjer ifm. coronavirus

Opdateret d. 23. november 2020 kl. 15:54.

Aftenskoleaktiviteterne fortsætter

Det er sikkert for dig at gå på aftenskole hos FOF Syd- og Vestsjælland. Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og tilrettelægger vores aktiviteter, så du kan føle dig tryg ved at indgå i sociale fællesskaber hos os.

Regeringen har præsenteret en række nye tiltag i kampen mod coronavirus. Som aftenskole kan vi heldigvis fortsætte langt hovedparten af vores aktiviteter. Det drejer sig om:

  • Foredrag, kor og stillesiddende aftenskoleundervisning (f.eks. sprogundervisning og anden klasseundervisning), hvor forsamlingsforbuddet fortsat er 500 mennesker. 
  • Børnehold og familieaktiviteter (med børn og unge under 21 år samt deres voksne).
  • Alle hold med 9 eller færre deltagere.

For alle øvrige hold gælder forsamlingsforbuddet med krav om maksimalt 10 deltagere inkl. underviser frem til og med den 13. december. Alle berørte kursister får direkte besked om hvorvidt undervisningen udskydes, omlægges eller aflyses. Du vil få refunderet din betaling for de mødegange, der ikke når at blive afviklet i denne sæson.

Husk mundbind eller visir

Fra den 29. oktober 2020 til d. 2. januar 2021 skal der bæres mundbind eller visir i aftenskolen. 

Her hos os betyder det, at både du og din underviser skal bære mundbind/visir, når I går til og fra undervisningslokalet, og når I bevæger jer rundt i undervisningen. Kravet om brug af mundbind/visir gælder ikke, når man sidder ned, eller hvis mundbind/visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur – f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning eller mens man udøver motion. Kravet gælder dog både før og efter udøvelse. 

Se Sundhedsstyrelsens pjece om brug af mundbind og hvem der er undtaget fra de generelle retningslinjer.

Tak for din hjælp

Når du deltager i undervisning hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte: Hold afstand, vask/sprit hænder, host eller nys i dit ærme, begræns fysisk kontakt og bliv hjemme, hvis du er syg. Hvis du bliver testet positiv for coronavirus efter at have deltaget i undervisning hos os, beder vi dig om at informere os. 

Af hensyn til din og vores underviseres sikkerhed, har vi indført en række ekstra retningslinjer for at sikre, at al undervisning foregår i trygge rammer:

Afstand

  • Vores lokaler lever op til anbefalingerne om kvadratmeter og/eller afstand, så der kan sikres den anbefalede afstand mellem deltagere.
  • Ved foredrag tilstræber vi god plads mellem alle deltagere med en passende stoleopstilling.
  • Vi har nedsat deltagerantallet på de hold, hvor det er nødvendigt, for at leve op til anbefalingerne vedrørende afstand.
  • Vi anbefaler, at du ikke møder op lang tid inden din undervisning begynder, men kun til tiden for at begrænse antallet af forsamlede mennesker på de enkelte undervisningssteder. Vent eventuelt udenfor eller hold behørig afstand til andre, mens du venter på at komme ind i lokalet.

Hygiejne

  • Det er vigtigt, at du vasker eller afspritter hænder, når du træder ind og ud af undervisningslokalet – medbring selv håndsprit.
  • Vi bestræber os på at minimere kontakten i lokalerne. Medbring derfor dit eget udstyr, når du kan, f.eks. yogamåtter, pensler mv. Mød op omklædt til motionsundervisningen.
  • Du skal bære mundbind/visir, når du går til og fra undervisningslokalet og når du bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet/visiret af, når du sidder ned.

Specifikke retningslinjer 

Der kan gælde yderligere, specifikke retningslinjer for enkelte hold og fagområder. Når du tilmelder dig en aktivitet, hvor specielle forholdsregler er nødvendige, vil du blive kontaktet direkte. Hvis der sker ændringer i forbindelse med din undervisning, vil du ligeledes blive kontaktet direkte.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os på info@fof-sydvest.dk eller på tlf. 5852 8164, hvis du har spørgsmål.

Læs mere om COVID-19 og de seneste oplysninger fra myndighederne på www.coronasmitte.dk.