Praktiske oplysninger

Tilmelding:

Tilmeld dig her på hjemmesiden, på tlf. 5852 8164 eller på FOF-kontoret. Du modtager en bekræftelse fra os. Din tilmelding er først endelig, når vi har modtaget betalingen.

Du kan vælge at betale med Dankort og MobilePay, eller at få tilsendt indbetalingskort via e-mail. Ved Netbank som betalingsform fremgår betalingsfristen og praktiske oplysninger af det indbetalingskort, du modtager via e-mail. Ved betaling med Dankort trækkes beløbet først, når det er sikret, at der er plads på holdet. Derefter tilsendes bekræftelse via e-mail med angivelse af undervisningssted og startdato. 

Undervisning:

Startdato og sted fremgår af din kvittering. Du modtager besked i tilfælde af aflysning, og der tages forbehold for ændring af underviser og sted. 1 kursuslektion er på 45 minutter. 

Mød aldrig op uden at være tilmeldt! 

Kursusgebyr:

Den anførte kursuspris omfatter administration, andel i lærerløn samt evt. leje af lokale og udstyr. Eventuelle undervisningsmaterialer afholdes af deltagerne efter aftale med underviseren. Priser markeret med * hører under de særlige kommunale tilskudsregler, som du kan læse mere om her.

FOF er medlem af Rejsegarantifonden, reg.nr. 2449.

Fortrydelsesret:

Framelding skal ske senest 10 dage før kursusstart, og det indbetalte kursusgebyr refunderes fratrukket et administrationsgebyr på 50 kr. Ved framelding senere end 10 dage før kursusstart refunderes kursusgebyret ikke, medmindre pladsen kan afsættes til en ny deltager fra evt. venteliste.

NB: Tilmelding til rejser, ture og foredrag er bindende, når betaling er indgået, medmindre pladsen kan afsættes til en ny deltager fra evt. venteliste. 

Aflysning:

  • Aflyste mødegange på kurser erstattes hvis muligt ifølge aftale med underviseren, og der refunderes ikke kursusgebyr, hvis man ikke kan deltage.
  • Aflyste undervisningsgange i varmtvandsbassiner, pga. omstændigheder FOF ikke er ansvarlig for, erstattes ikke.
  • I tilfælde af aflysning af rejser, ture og foredrag får alle tilmeldte besked, og det fulde kursusgebyr refunderes.

Oplysning om klagemuligheder: 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@fof-sydvest.dk.