Onlinekurser for FOF's undervisere

Onlinekurser i og info om Zoom

Onlinekurser i og info om Zoom

Zoom-kursus "intro", 13. august kl. 13:00 - 14:30

Onlinekurser i og info om Zoom

Zoom-kursus "intro", 17. august kl. 13:00 - 14:30

Onlinekurser i og info om Zoom

"Zoom 2"-kursus, 20. august kl. 14:00 - 15:30

Onlinekurser i og info om Zoom

Zoom-spørgetime, 25. august kl. 10:00- 11:30

Onlinekurser i og info om Zoom

Optaget Zoom "intro"-kursus

Onlinekurser i og info om Zoom

Optaget Zoom-kursus "Zoom 2"

Onlinekurser i og info om Zoom

Vejledninger til Zoom

Onlinekurser i og info om Zoom

Gruppe til erfaringsudveks-ling om Zoom

Onlinekurser i og info om Zoom

Zoom og sikkerhed