Online førstehjælpskursus + online spørgetime med ambulancebehandler/paramediciner

Da vi desværre ikke kan afholde førstehjælpskurser med fysisk fremmøde i disse Corona-tider, har vi i stedet allieret os med virksomheden ”Hjælp til liv” for at lave dette online førstehjælpskursus for FOF’s undervisere. Kurset er gratis at deltage i for FOF’s undervisere, og du er velkommen, uanset hvad du underviser i hos FOF.

Kursets indhold

  • De grundlæggende principper bag al førstehjælp
  • Håndtering, hvis du er vidne til en ulykke
  • Håndtering af en person med hjertestop
  • Korrekt brug af hjertestarter (AED)
  • Stabilt sideleje
  • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene  

Tid og sted
Online-undervisningsforløbet består af i alt 10 kapitler med en sammenlagt varighed på 30-45min. Hvert kapitel indeholder en animeret undervisningsvideo efterfulgt af læringsspørgsmål og tilhørende faktabokse. Når de 10 kapitler er gennemgået, skal brugeren gennemgå en sluttest, som består af 20 spørgsmål, der afdækker den teoretiske viden, kursisten har tilegnet sig. Kapitlerne skal tages i rækkefølge, men du behøver ikke at gennemgå dem alle på samme tid. Teorien kan tages via computer, tablet eller smartphone.  

Vi har suppleret kurset med en online spørgetime på onlinemødeplatformen Zoom med en ambulancebehandler/paramediciner d. 15. december kl. 14-15:30.  

Du bedes gennemgå onlinekurset inden d. 15. dec., hvis du ønsker at deltage i spørgetimen d. 15. dec.  

Teknisk til spørgetimen
For at deltage i spørgetimen skal du logge på fra din egen bærbare computer eller tablet med kamera og mikrofon. Det er muligt at deltage via smartphone, men vi anbefaler ikke dette, da der vil være funktioner i Zoom, du ikke kan benytte via smartphone.  

Deltagerbevis
Du vil efter kurset modtage et kursusbevis pr. mail.

Pris og tilmelding
Kurset er gratis at deltage i for FOF’s undervisere.  

Du tilmelder dig kurset via dette link

Du tilmelder dig også spørgetimen via ovenstående link. Det er op til dig, om du også ønsker at deltage i spørgetimen. Dog vil vi gøre opmærksom på, at hvis du tilmelder dig spørgetimen, og derefter udebliver uden at meddele os det, vil du blive pålagt et udeblivelsesgebyr på 200 kr.. Så husk at melde afbud, så en anden FOF-underviser evt. kan benytte din plads på spørgetimen. Afbud sendes til Helle Dannemand på: hdl@fof.dk.  

Efter tilmelding vil du inden for et par hverdage modtage information om, hvordan du tilgår online undervisningsforløbet. Spørgetimen får du mere info om, når vi nærmer os d. 15. dec.  

Der er 30 licenser til det online undervisningsforløb og ligeledes 30 pladser til spørgetimen. Tilmeldinger foregår efter først til mølle.  

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Helle Dannemand på hdl@fof.dk.

Vi glæder os til at ”se” jer på kurset.