Sommerhøjskole for FOF's undervisere 2019

I løbet af 3 dage får deltagerne på Sommerhøjskolen faglig viden, indspark til pædagogisk praksis, input til innovation og bliver klogere på FOF og folkeoplysningen.

Deltagerne får rig mulighed for at hente ny inspiration til undervisningen, faglig sparring med andre undervisere, og der vil også være tid til hyggeligt samvær i skønne omgivelser. Ud over det faglige program arrangerer vi frivillige aktiviteter, som du som deltager kan være med til at stå for. Dette er en mulighed for FOF’s undervisere for at dele deres fag med andre undervisere.

Sommerhøjskolen foregår fra mandag den 1. juli til onsdag den 3. juli 2019 og bliver holdt på Severin kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Severin ligger i skønne naturomgivelser med udsigt over Lillebælt.

Sommerhøjskolen inkluderer fuld forplejning og alle deltagere får enkeltværelser. Indkvartering vil ske på henholdsvis Severin Kursuscenter og Comwell (som ligger 5 min. gang fra Severin Kursuscenter, hvor alle aktiviteter foregår).Det er op til den enkelte skoleleder at distribuere pladserne til Sommerhøjskolen. Er du interesserer i at deltage i sommerhøjskolen 2019, så kontakt din leder. 

Her kan du se billeder fra sidste sommerhøjskole.

Program sommerhøjskolen 2019

Herunder kan du læse mere om programmet for Sommerhøjskolen 2019. Vi forbeholder os retten til ændringer. Hvis du har spørgsmål om det praktiske omkring FOF's sommerhøjskoler, så kontakt Nina Kongshaug, tlf.: 31 32 17 36 / e-mail: nk@fof.dk eller Nina Bak tlf.: 40 11 42 42 / e-mail: nb@fof.dk.

Program

Dag 1: Folkeoplysning (mandag, 1. juli)
Kl. 11:00 – 12:00: Ankomst
Kl. 12:00 – 13:00: FROKOST
Kl. 13:00 – 15:00: Velkomst v/ FOF’s sekretariat + "Folkeoplysning i går, i dag og i morgen" v/ Uffe Strandby (forstander på Gymnastikhøjskolen i Ollerup) og Morten Andersson (højskolelærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup)
Kl. 15:00 – 15:30: KAFFE/KAGE-PAUSE
Kl. 15:30 – 16:30:  "Folkeoplysning i går, i dag og i morgen" (fortsat)
Kl. 16:30 – 16:45: PAUSE
Kl. 16:45 – 17:45: Præsentation af undersøgelsen ”Trivsel og tilfredshed blandt FOF’s undervisere” v/ Søren Hansen, FOF’s sekretariat
Kl. 18:30 – 20:00: MIDDAG
Kl. 20:00 – 21:00: Underholdning

Dag 2: Pædagogik (tirsdag, 2. juli)
Kl. 07:15 – 08:00: Frivillige morgenaktiviteter
Kl. 07:00 – 09:00: MORGENMAD
Kl. 09:00 – 10:30: "Andrago-hvad for noget? Om at undervise voksne" v/ Annette Hildebrandt Jensen (kandidat i almen pædagogik og proceskonsulent)
Kl. 10:30 – 11:00: KAFFEPAUSE
Kl. 11:00 – 12:00: "Andrago-hvad for noget? Om at undervise voksne" (fortsat)
Kl. 12:00 – 13:00: FROKOST
Kl. 13:00 – 15:00: Faglige workshops (se beskrivelser nedenfor)
Kl. 15:00 – 15:30: KAFFE/KAGE-PAUSE
Kl. 15:30 – 16:30: Faglige workshops (fortsat)
Kl. 17:00 – 17:45: Frivillige aktiviteter
Kl. 18:30 – 20:00: MIDDAG
Kl. 20:00 – 22:00: Underholdning/musik

Dag 3: Innovation (onsdag, 3. juli)
Kl. 07:15 – 08:00: Frivillige morgenaktiviteter
Kl. 07:00 – 09:00: MORGENMAD
Kl. 09:00 – 10:30: "Underviserens muligheder og udfordringer ved skabelse af stemning og rum i undervisningslokalet" v/ Lisbeth Thorlacius (ph.d. og lektor i visuel kommunikation på Roskilde Universitet)
Kl. 10:30 – 11:00: KAFFEPAUSE
Kl. 11:00 – 12:15: "Underviserens muligheder og udfordringer ved skabelse af stemning og rum i undervisningslokalet" (fortsat)
Kl. 12:15 – 12:30: Tak for i år v/ FOF
Kl. 12:30 – 13:30: FROKOST (Sommerhøjskolen slutter efter frokost)

Oplæg på sommerhøjskolen

Dag 1: Oplæg

"Folkeoplysning i går, i dag og i morgen" 
v/Uffe Strandby, forstander på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Morten Andersson, højskolelærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup


Hvad er oplysning? Hvad kommer det af? Hvad er oplysning i 2019? Hvordan er sammenhængen mellem oplysning og dannelse? Hvordan laver du oplysningsarbejde, når du underviser?

Sommerhøjskolens første oplæg tager udgangspunkt i ovenstående spørgsmål for at give dig rammefortællingen om FOF’s folkeoplysende arbejde: du er en del af noget større og en lang tradition, når du underviser hos FOF – uanset hvad du underviser i.

Uffe Standby er forstander på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, oprindelig læreruddannet og medlem af redaktionsudvalget i Højskoleblandet. I alle årene som forstander har Uffe været optaget af oplysningens væsen – hvad enten det handler om folkeoplysning eller livsoplysning. På den måde har oplysning – i den almene undervisning – på en idrætslig orienteret højskole altid haft en særlig opmærksomhed og interesse for Uffe.

Morten Andersson er højskolelærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Morten har over 20 års undervisningserfaring i de frie skoler – og underviser nu primært i fag med bred almen karakter. Morten har med en baggrund i en master i teater, pædagogisk diplom i krop, bevægelse og kommunikation altid været optaget af undervisning, som er forankret i erfaring, følelse og relationer.

Dag 2: Oplæg

"Andrago-hvad for noget? Om at undervise voksne"
v/Annette Hildebrand Jensen, lærer og cand.pæd.

En klog franskmand sagde det i 1700-tallet: ”At undervise er at lære to gange”. Og det er nok sandt, for selvom man kan sit stof, så er det en helt anden sag at give det videre til andre. Til gengæld er det et af de bedste jobs i verden, hvis det lykkes!

 
At være underviser for voksne er noget ganske andet end at undervise børn. Når det så er sagt, så er grupper af voksne selvfølgelig også forskellige afhængige af faglig baggrund, erfaringer, motivation, livssituation og geografi – for nu bare at tage et par eksempler. Men voksne har noget tilfælles ud over deres store forskellighed:

 • Voksne ønsker at møde relevant indhold som de kan se en mening med
 • Voksne søger anderkendelse af deres erfaringer og behov
 • Voksne kan lide at møde tilpas variation i undervisningsmetoderne
 • Voksne vil være sammen med relations- og ledelseskompetente undervisere, der skaber et godt læringsmiljø og støtter når det er nødvendigt.

En del af succesen ved at undervise voksne kan klares hjemmefra i forbindelse med forberedelsen, mens en anden del er tacklingen af alt det uventede, der sker, når mennesker er sammen for at lære. Derfor er det godt også at kende til greb, som kan tages frem, når undervisningen ikke kører så gnidningsfri som vi forventede hjemmefra. Annette Hildebrand Jensen vil bl.a. give dig kendskab til disse greb under dagens oplæg.

Annette Hildebrand Jensen er uddannet lærer og kandidat i pædagogik. Har undervist voksne - herunder lærere - gennem 24 år og kan stadig lide det - og lærer stadig nyt. Annette er særligt optaget af, hvordan vi skaber undervisning, som motiverer og aktiverer deltagerne. Idag underviser Annette både i læreruddannelsen, adjunktuddannelser og ude i organisationer hvor viden skal “gives videre” til kolleger og medlemmer. Annette er lige udkommet med en bog “101 metoder til undervisning af voksne og unge” på Hans Reitzels Forlag.

Dag 3: Innovationsoplæg

"Underviserens muligheder og udfordringer ved skabelse af stemning og rum i undervisningslokalet"
v/ Lisbeth Thorlacius, ph.d. og lektor i visuel kommunikation på Roskilde Universitet


Hvad skal der til for at skabe gode fysiske rammer i undervisningssituationen? Hvordan kan man inddrage sansemæssige oplevelser? Hvordan får man nye ideer til skabelse af stemning og rum? Hvordan bryder man med vanetænkning?

Formålet med dette oplæg er at give dig indsigt i:

 • Flersanselige oplevelser
 • Atmosfære og stemning 
 • Skabelse af rum 
 • Teknikker til idé- og konceptudvikling
 • Divergent og konvergent tænkning
 • Mønsterbrydning og barrierer for kreativitet

Vi ved godt, at en undervisningssituation er mere end god formidling af undervisningsmaterialet og lokalets funktion. Også rummets atmosfære i form af indretning, visuelle indtryk; herunder farver, lys, stofligheder, lugte og lyde, påvirker os kropsligt og bidrager til at skabe en stemning. Alligevel sker det til tider, at vi ikke får udnyttet det potentiale, der ligger i at skabe en flersanselig oplevelse hos kursisterne. 
I oplægget gennemgår vi de grundlæggende principper inden for skabelse af stemning i form af flersanselige oplevelser. Derudover ser vi på teknikker til udvikling af nye idéer, og hvad der skal til for at bryde barrierer for kreativ tænkning. Kurset afsluttes med en workshop i idé- og konceptudvikling. 

Lisbeth Thorlacius er ph.d. og lektor i visuel kommunikation på Roskilde Universitet. Hun har også undervist på Danmarks Designskole i en årrække og arbejdet freelance som fotograf. 
Lisbeth har skrevet flere bøger og artikler inden for området visuel kommunikation på digitale og sociale medier, samt om æstetik og smag, billedbrug, fotografiet, m.v. Hun har lige udgivet bogen Visuel kommunikation på digitale medier som henvender sig til sprog-, medie- og kommunikationsuddannelser men også til folk, som beskæftiger sig med visuel kommunikation professionelt. 

 

Beskrivelse af faglige workshops (dag 2)

På Sommerhøjskolen har du mulighed for at vælge én af nedenstående workshops på dag 2. Tilmelding til workshop foregår ved tilmelding til Sommerhøjskolen. Husk at du kun skal vælge én workshop. Tilmelding sker efter først-til-mølle.

Workshop A

"Grafisk formidling" 
v/ Anne-Sophie Helger, illustrator og grafisk designer

På denne workshop i grafisk formidling, vil du lære om, hvordan helt enkle tegninger og visuelle effekter kan bruges til at optimere din undervisning. Du vil blive introduceret til tegneteknikker igennem korte videoer og forskellige øvelser. Øvelserne er både individuelle og i makkerpar. Du vil også få mulighed for at afprøve grafisk formidling med afsæt i din egen undervisning. Igennem praktiske øvelser og sparring vil du, efter kurset, være klædt på til at bruge grafisk formidling i din egen undervisning. Med andre ord, vil du være i stand til at visualisere kompleks viden, som for eksempel sprogregler, således at deltagerne bliver bedre klædt på med din undervisning og husker nyt stof. Er du bevægelsesunderviser, kan dine deltagere f.eks. få glæde af din liste med tegninger af dagens øvelser, som de kan arbejde videre med efterfølgende.

Du behøver ikke kunne tegne på forhånd og alle er velkomne uanset fagområde.

Workshop B

"Dansk undervisningskultur" 
v/ Lise Heidemann Andersen, cand. mag. i fransk og engelsk og underviser i dansk som andetsprog.

Udgangspunktet for workshoppen er spørgsmål som “hvorfor underviser vi som vi gør, i Danmark"? og "Hvad lægger danskere vægt på i undervisningen?” Sammen undersøger vi, hvad der sker i klasselokalet, når lærer og kursister kommer fra forskellige undervisningskulturer og har forskellige forventninger til hinanden.

Det får du ud af workshoppen: 

 • En kort gennemgang af udviklingen i dansk undervisningskultur - og svar på, hvorfor vi underviser, som vi gør, og hvad vi lægger vægt på i undervisningen.
 • Bedre forståelse for dine kursisters forventninger til dig som lærer (herunder disciplin og autoritet – hvordan opnår man autoritet, når relationen mellem lærer og kursist er afslappet og uformel?).  
 • Erfaringsudveksling – du er ikke alene (herunder om kulturmødet – når der opstår misforståelser, og når man bliver klogere. Vi diskuterer emnet ud fra cases og jeres egne erfaringer fra hverdagen. NB: Tænk gerne over en situation, hvor du undrede dig over dine danske kursister).
 • Og måske et godt grin.

Form
Workshoppen består af både oplæg og erfaringsudveksling med udgangspunkt i cases.

Målgruppe
Denne workshop henvender sig primært til undervisere, der møder en kulturelt mangfoldig gruppe kursister. Det kan f.eks. være kursister med en anden sproglig og kulturel baggrund eller voksne kursister med kort skolebaggrund.

Antal deltagere
Max antal deltagere: 25

Workshop C

"Det dialogiske og samarbejdende undervisningsrum" 
v/ Annette Hildebrandt, lærer og cand.pæd.
 
 
”Tag ansvar for styringen – og del ansvaret for læringen med deltagerne”: sådan kunne man måske kort formulere voksenunderviserens rolle. Du har det primære arbejde at gøre hjemmefra og i undervisningen er det deltagerne, der skal være de aktive.

Inden for de allerfleste fagområder vil der være rigtig god grund til at understøtte dialog og samarbejde i timerne. Dette for at deltagerne får mulighed for at koble stoffet til sig selv, men også for at få mulighed for at lære af andres oplevelser og forståelser. Dog har voksne det indimellem svært med at tale frit i undervisningen: de kan være generte, de kan føle sig usikre på det indholdsmæssige eller de er simpelthen ikke vant til at tage ordet i forsamlinger.
 
I dag ved vi, at den der lærer, er den der er aktiv. Derfor vil denne workshop give masser af inspiration til, hvordan man får alle voksne deltagere i gang med samarbejdet og det med stor respekt for vores forskellige personlige grænser. Vi skal se på, hvordan man kan gøre  undervisningen relevant, aktiverende, sjov og varierende: samtidig med at vi insisterer på at kursets indhold er i fokus. Vi vil blandt arbejde med
 
-  Korte samarbejder med dialog og diskussion
-  Længerevarende gruppearbejder med fokus på cases og erfaringer
-  Gode spørgsmål som giver deltagerne lyst til at tale med
-  Øvelser hvor vi rejser os op og gør noget sammen
-  Brug af post-its, video, tegninger og andre genstande
 
Der vil blive rig mulighed for at få tilrettelagt elementer til egen undervisning, så medbring endelig planer og tanker for et kommende forløb.
 
Du kan deltage i denne workshop uanset hvad du underviser i. Der vil dog være fokus på, hvordan dialog og samarbejde kan betyde noget, når man lærer kognitivt nyt.

Workshop D

"Konfliktforebyggelse" 
v/Nina Kongshaug, master i organisationspsykologi fra RUC og HR udviklingskonsulent, FOF’s sekretariat.

Som underviser kommer man ud for situationer eller dilemmaer, som man ikke altid ved, hvordan man skal håndtere. På denne workshop hører deltagerne om, hvad der får konflikter til at opstå.  I en struktureret ramme finder deltagerne sammen løsninger på at håndtere vanskelige situationer og dilemmaer, som kan opstå i undervisningen. 

Hvad får du ud af at deltage i workshoppen?

 • Erfaringsudveksling med andre FOF-undervisere om løsninger på de vanskelige situationer.
 • Fokus på egen kommunikation og tilgang til løsning af vanskelige situationer. 

Form
Workshoppen er praktisk orienteret. Vi tager udgangspunkt i situationer, udfordringer og dilemmaer, I som undervisere selv har oplevet. 

Målgruppen 
Denne workshop er for alle FOF’s undervisere, nye som erfarne.

Antal deltagere
Max antal deltagere: 10  

Workshop E

"Instagram for nybegyndere" 
v
/ Kathrine Kristensen, digital markedsføringskonsulent, FOF og Anne-Nora Stensig, kommunikationskonsulent, FOF’s sekretariat.

På denne workshop får du en grundig introduktion til Instagram. Hvad er det? Hvem bruger det? Og hvordan kommer du i gang? Vi giver dig inspiration til at bruge Instagram privat, men også til hvordan du kan promovere din egen faglighed og dine kurser på Instagram. 

Hvad får du ud af at deltage i workshoppen?

 • En introduktion til Instragram som medie.
 • Overvejelser om temaer, strategi og idé med oprettelse af en Instagramprofil.
 • Inspiration til brug af billeder, video, boomerang m.m..
 • Viden om hashtags, filtre og tekst.
 • Konkrete idéer til hvordan du får følgere.
 • Hvordan fungerer Instagrams algoritmer. 

Form
Workshoppen veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. Du kan forvente at få oprettet en profil i løbet af dagen, få inspiration til brug af mediet og komme i gang med din egen Instagramprofil. 

Praktisk info
Du skal medbringe din egen smartphone. Download gerne app’en Instragram inden workshoppen. 

Målgruppen
Denne workshop er for undervisere der ikke har erfaring med – eller begrænset erfaring med Instagram.

Antal deltagere
Max antal deltagere: 12

Workshop F

"Knogletræning – Anatomi og træning af knogler" 
v/ Magnus Bendtsen & Simon Esrup, ejere af Knoglestærk, Cand. Scient. Idræt, fysiologiundervisere på Gotved Instituttet

På denne workshop dykker vi ned i de muskler og knogler, som er centrale for træning af knogler. Du skal på egen krop prøve øvelser og aktiviteter, som er særligt rettet mod at belaste og træne knoglerne. 

Hvad får du ud af at deltage i workshoppen? 

 • En introduktion til knogler, knogleskørhed og hvilken rolle træning spiller ift. knogleskørhed. 
 • Anatomisk viden om de centrale knogler og muskler for knogletræning. 
 • Praktisk erfaring med knogletræningsøvelser med udgangspunkt i anatomien. 
 • Øvelser og aktiviteter som du kan bruge i din undervisning. 

Form 
Workshoppen starter ud med et teoretisk oplæg med fokus på anatomien omkring knogletræning. Efterfølgende er der fokus på praksis, og du vil prøve øvelser, aktiviteter og lege, der alle har til formål at træne knoglerne. Udover at have fokus på at træne knoglerne vil aktiviteter og lege have fokus på socialt samvær og godt humør. Den bedste træning er den, deltagerne holder af. 

Praktisk info 
Mød op i træningstøj. Du behøver ikke tage noter undervejs, da du får tilsendt alle øvelser og teori efter workshoppen. 

Målgruppen 
Denne workshop er for bevægelsesundervisere, som ønsker mere viden om anatomi, træning af knogler og øvelser til brug i egen undervisning.

Antal deltagere
Max antal deltagere: 20