IT i sprogundervisningen, 23. okt. i København

Vi inviterer hermed FOF's sprogundervisere til at deltage i

Kurset er udsolgt. 

kurset "IT i sprogundervisningen". Du er velkommen uanset hvilket sprogfag du underviser i hos FOF. 

Vi overholder naturligvis alle gældende restriktioner i forbindelse med Corona (Covid19) på kurset. Du vil efter tilmelding modtage Corona-retningslinjer for dagen m.v.

Som sprogunderviser har man i dag en lang række muligheder for at sætte IT i spil i undervisningen. IT er allestedsnærværende i hverdagen, på arbejde og i uddannelse, men hvordan kan vi som undervisere på en enkel og effektiv måde få glæde af redskaberne i undervisningen? Vi skal sætte IT i spil, hvor det giver mening. Jo mere varieret man kan gribe det pædagogiske arbejde med sproget an, desto mere får deltagerne ud af undervisningen. I dette kursus undersøger og afprøver vi sammen en række it-redskaber, der kan facilitere nye aktiviteter, inddrage deltagerne på nye måder og gøre dem aktive i deres sprogtilegnelse.

Vi skal sammen afprøve et udvalg af IT-redskaber og tale om, hvordan de kan skabe læring, og vi skal tale om de pædagogiske perspektiver, det giver. Kurset er et tilbud til alle erfarne som mindre erfarne i at inddrage IT i undervisningen. Fokus er på den gode undervisning og inddragelse af tekst, lyd, video og billeder på en anderledes og engagerende måde.

Indhold
Du vil blive introduceret til et mindre udvalg af IT-redskaber, der let kan anvendes i sprogundervisning af undervisere og deltagere på FOF’s sprogkurser. Vi vil sammen afprøve redskaberne ”hands on” og diskutere didaktik og anvendelsesperspektiver. Kursusformen har fokus på deltagernes afprøvning af IT-redskaber i praksis, design af undervisningsaktiviteter, erfaringsdeling og refleksion.
Du vil altså gennem dagen sammen med dine kolleger reflektere over redskabernes muligheder i netop din undervisning, så du kan gå hjem med helt konkrete værktøjer og ideer, du kan bruge med det samme. Redskaberne, vi sammen kigger på, vil være tilgængelige for alle og gratis. Du vil ved tilmelding få yderligere information tilsendt inden kursusstart. 

Tid og sted
Kurset finder sted fredag d. 23. oktober 2020 fra kl. 9.15 – kl. 16.00 hos FOF København i lokale 2, 1. sal på adressen: Humletorvet 27, 1799 København V. 

Program for dagen
09:15 – 09:50: Ankomst og morgenmad
09:50 – 10:00: Velkomst v/ Lars Brund Jensen, FOF København
10:00 – 12:00: Undervisning v/ Claes Mørkeberg
12:00 – 12:45: Frokost
12:45 – 14:30: Undervisning v/ Claes Mørkeberg (fortsat)
14:30 – 15:00: Kaffe/kage-pause
15:00 – 16:00: Undervisning v/ Claes Mørkeberg (fortsat)

NB. FOF sørger for forplejning til deltagerne på kurset hele dagen.

Om underviseren
Underviseren Claes Mørkeberg er erfaren sprogunderviser i dansk som andetsprog og har undervist ved Århus Universitets efteruddannelsesprogram for sproglærere gennem 20 år. De seneste15 år har han været afdelingsleder og pædagogisk leder på bl.a. Speak i Hellerup, Københavns Sprogcenter og IA Sprog, hvor han bl.a. har haft ansvaret for udvikling af IT-understøttet undervisning og blended learning. Han har en MA i (IKT) Informationsteknologi og Læring og er i dag tilknyttet Ålborg Universitets forskningsenhed ILD Lab (It og Læringsdesign). 

Vigtig information
Du bedes medbringe en bærbar computer/tablet (husk strømstik) samt en smartphone, der kan optage videoer. Der skal altså være mikrofon og kamera i den enhed, du medbringer. 

Pris
Kurset er gratis for FOF's sprogundervisere.

Afbud
Bliver du forhindret i at deltage, bedes du skrive til Helle Dannemand og meddele dette på: info@fof.dk
Vi har indført et udeblivelsesgebyr på 300 kr., som du vil blive pålagt, hvis du efter tilmelding udebliver uden at meddele os det. 

Bevis
Du vil efter kurset modtage et deltagerbevis pr. mail.

Tilmelding 
Hvis du er interesseret i at deltage i kurset, kan du tilmelde dig via følgende link

Der kan maksimalt være 20 deltagere på dette kursus, og tilmelding foregår efter først til mølle. 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nina Bak fra FOF’s sekretariat på nb@fof.dk eller 40 11 42 42.

Vi glæder os til at se dig.