Underviser hos FOF: Folkeoplysning og voksenpædagogik

Bemærk at kurset er flyttet til fredag d. 2. okt. 2020. 

Vi er rigtig glade for at kunne udbyde dette kursus om folkeoplysning og voksenpædagogiske værktøjer. Kurset er primært til nye/nyere undervisere hos FOF, og er både en mulighed for at få en større forståelse for, hvad FOF er for en størrelse, samt mulighed for at få inspiration til udvikling af egen undervisningspraksis, så du sikrer tilfredse deltagere på dit/dine hold. Uanset hvor i landet du er fra, er du velkommen på dette kursus, som også giver dig mulighed for at møde kolleger på tværs af FOF-foreninger. 

Tid og sted

Fredag den 2. oktober 2020 kl. 09:15 – 16:00 hos FOF Randers, J.V. Martins Plads 1, 8900 Randers C.

Link til tilmelding finder du nederst på denne side.

Kursets indhold

• Voksenunderviser i FOF – vores afsæt og folkeoplysningens berettigelse i dag.

Pædagogiske grundsyn – vi forholder os til, hvad den gode undervisning er. 
Vi drøfter, hvordan deltagerne lærer bedst set ud fra forskellige menneske- og læringssyn.

Den didaktiske helhedsmodel i praksis med udvalgte undervisningsværktøjer:
 - Deltagerforudsætninger (vi taler om, hvilke deltagere du typisk møder på dit FOF-hold, og hvad du med fordel kan tage højde for i din undervisning).
 - Rammer for undervisningen (de rammer du skal have styr på for at få en vellykket undervisning – fra lokaler til din egen tilstand).
 - Vurdering af egen undervisning (ved at være bevidst om hvad der sker i løbet af undervisningen og på holdet, kan du løbende justere, så både du og deltagerne får en god oplevelse. Bettina gennemgår modellen ”Konstatering – vurdering – forbedring”, og du bliver introduceret til brugen af logbog.

• Dilemmaer - Vi arbejder i grupper med forskellige konfliktfyldte situationer, du kan møde som underviser, og bliver klogere på, hvad du kan gøre i disse situationer.

Om underviseren 

Bettina Byskov-Eriksen er uddannet Cand. Mag. i Voksenpædagogik, er Bachelor i idræt og har gennem en årrække undervist i Didaktik og undervisningsmetoder på AU i Ungdoms- og Voksenundervisning.
Bettina er certificeret coach og har gennem de sidste 10 år været selvstændig ledelseskonsulent, samt underviser i Coaching og konflikthåndtering på AU i ledelse. I dag er Bettina ansat i FOF’s sekretariat som HR-udviklingskonsulent på underviserområdet.

Program

09:15 – 09:50: Morgenmad og godmorgen
09:50 – 10:00: Velkomst v/FOF
10:00 – 12:00: Undervisning v/ Bettina Byskov-Eriksen
12:00 – 12:45: Frokost
12:45 – 14:15: Undervisning v/ Bettina Byskov-Eriksen
14:15 – 14:45: Kaffe/kage-pause
14:45 – 16:00: Undervisning v/ Bettina Byskov-Eriksen

Forplejning

FOF sørger for morgenmad, frokost og kaffe/te/kage til deltagerne på kurset. 

Elektronisk bevis

Efter endt kursusdeltagelse får du tilsendt et elektronisk deltagerbevis.

Pris

Kurset er gratis at deltage i for FOF’s undervisere. Tilmelder du dig, men bliver forhindret i at deltage, bedes du skrive til Helle Dannemand og meddele hende dette på: info@fof.dk.

Bliver du forhindret i at deltage på selve dagen for afholdelsen, bedes du meddele dette til kursets tovholder. Info om denne person modtager du, når vi nærmer os kurset.  

Vi har indført et udeblivelsesgebyr på 300 kr., som du vil blive pålagt, hvis du udebliver uden at meddele os det. 

Tilmelding

Du tilmelder dig kurset via dette link

Kurset gennemføres ved minimum 8 deltagere. Der er et maksimalt antal deltagere på 20. Tilmelding foregår efter ”først-til-mølle”-princippet.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nina Bak på FOF’s sekretariat på tlf: 40 11 42 42 eller email: nb@fof.dk

Vi glæder os til at se dig.