FVU Forberedende voksenundervisning

 

FOF-Vest tilbyder GRATIS:

FVU-undervisning i dansk, engelsk og digital. Danskundervisningen kan foregå hos FOF-Vest eller i en virksomhed, medens engelsk- og digitalundervisning kun tilbydes hos virksomheder.

Du kan læse mere om tilbuddene i vores brochurer, som du kan downloade her:

FVU-danskFVU-engelskFVU-digitalFVU Styrk dine medarbejdere.

FVU-undervisning er for alle over 18 år, der ønsker at forbedre deres grundlæggende færdigheder i dansk, engelsk og digital enten for at kunne leve op til fremtidens krav om fortsat læring og udvikling eller for at få mulighed for at tage en erhvervsuddannelse.

Selv om vi lever i en Coronatid har du stadig mulighed for at melde dig til FVU-dansk. Hvis du ønsker at tilmelde dig skal du klikke på linket nedenfor. Testen foregår sundhedsmæssigt forsvarligt  efter de hygiejneregler, som regeringen har bestemt, så du kan trygt tilmelde dig. Testen foregår i vores lokaler Kongensgade 70, 6700 Esbjerg. Vi glæder os meget til at se dig til en lille test og tilbyde dig GRATIS undervisning på et af vores FVU-hold.

Klik her for tilmelding til test

FVU-dansk og FVU-engelsk består af 4 trin, der hvert afsluttes med en eksamen.

Inden undervisningens start bliver hver deltager testet, og på baggrund af testen udarbejdes der en undervisningsplan for den enkelte deltager.

Hvis du er i arbejde og deltager i et kursus i arbejdstiden, kan du søge økonomisk støtte og kompensation hos Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Her kan du læse mere om reglerne, og om du er berettiget til at modtage SVU.

Hvis du har spørgsmål vedr. FVU-holdene er du velkommen til at kontakte forstander Gitte Flycht, tlf. 20118745.

 

 

YSTWymTVTF8