FVU Forberedende voksenundervisning

FVU-engelsk

 

FVU-engelsk

FVU-engelskundervisning er et GRATIS tilbud til dig om at forbedre dine engelskkundskaber.

Download brochuren FVU-engelsk, hvor du kan læse mere om engelskundervisningen.

Undervisningen tager udgangspunkt i dine daglige arbejdsopgaver og i dine ønsker og behov i forhold til undervisningen.