FVU-erhverv

FVU-dansk

Get the FVU-webpage text in English press her.

FVU-dansk 
FOF-Vest tilbyder danskundervisning til medarbejdere i både større og mindre virksomheder. Det kan foregå på arbejdspladsen eller i FOF-Vests lokaler i Kongensgade 70, Esbjerg. Med et gratis FVU-kursus i dansk, styrkes medarbejderens kompetencer. Det skaber fastholdelse på arbejdsmarkedet, og det ruster medarbejderen til fremtidens krav. En investering i medarbejdernes kompetencer styrker virksomhedens samlede viden og erfaring – og giver dermed både stabilitet og udviklingsmuligheder.

Praktiske informationer 
FVU-dansk i læsning og skrivning er for alle over 25 år, der ønsker at forbedre deres læse- og skrivefærdigheder. 

Undervisningen foregår på små hold og er individuelt tilrettelagt efter den enkelte medarbejders behov. FVU-dansk er danskundervisning med fire trin på forskellige niveauer. Trin 1 er startniveauet og trin 4 det sidste trin, som kan afsluttes med en prøve/eksamen. På FVU-dansk vil der blive undervist i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. For at begynde på et af vores FVU-danskhold skal medarbejderen testes, så han eller hun kommer på det hold, som passer til behovet. Hvert trin indeholder mellem 30 og 60 timer. Hver lektion varer 45 minutter.  

Der afholdes en standpunktsprøve efter hvert trin og en afsluttende prøve/eksamen efter trin 4. Det er frivilligt, om medarbejderen vil deltage i standpunktsprøver og eksamen, men underviseren skal kunne vurdere, om den enkelte kan rykke op på næste trin. Mange har brug for at have et eksamensbevis, derfor opfordrer vi også til deltagelse i de prøver, vi afvikler. Der gives ingen karakter, men bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke-bestået”. 

Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag
Undervisningen er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver. Vi anvender materialer fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner. 

Skemaer, manualer, deklarationer, vejledninger, e-mails, faglige tekster mv. er nogle af de tekster, vi kan arbejde med. Der kan også være tekster fra dagligdagen som aviser, opskrifter, huskesedler, beskeder eller lektiehjælp til børnene.

Økonomi 
Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder, hvis der er mindst 8 til 10 deltagere tilmeldt på et hold. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde. 
Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

Kontakt
Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde. 
Leder af FVU-afdelingen Mette Lykkedegn kan kontaktes via mail: ml@fof-vest.dk.

FVU-leder Mette Lykkedegn Esbjerg Direkte tlf.: 7611 5204 Mobil: 3069 4664 Mail: ml@fof-vest.dk