FVU-erhverv

FVU-digital

Get the FVU-webpage text in English press her.

FVU-digital 
FOF-Vest tilbyder kurser i digitale værktøjer til medarbejdere i både større og mindre virksomheder. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen i eller udenfor arbejdstiden.

Formålet med undervisningen i FVU-digital er at styrke medarbejdernes basale færdigheder i at anvende de digitale værktøjer, medier og ressourcer, som de bruger til at løse de praktiske opgaver, der er forbundet med deres jobfunktioner. Generelt kan et forløb i FVU-digital give medarbejdere større sikkerhed og selvtillid på arbejdet, hvilket også smitter af på deres arbejdsglæde.

Praktiske informationer 
Gratis FVU-digital er for alle over 25 år, der gerne vil forbedre deres brug og forståelse af at arbejde digitalt. 

Alle deltagere begynder med en screening for at opnå det optimale undervisningsforløb. Undervisningen foregår på små hold og er individuelt tilrettelagt efter det trin, deltageren befinder sig på. FVU-digital er undervisning på tre trin på forskellige niveauer. Trin 1 er startniveauet og trin 3 det sidste trin, som kan afsluttes med en prøve/eksamen. På FVU-digital vil medarbejderen blandt andet blive undervist i brug af computer og dens programmer og funktioner samt internet.  

For at begynde på et af vores FVU-digitalhold skal medarbejderen testes, så han eller hun kommer på det hold, som passer til behovet. Hvert trin indeholder mellem 20 og 30 timer. Hver lektion varer 45 minutter.  
       
Der afholdes en standpunktsprøve efter hvert trin og en afsluttende prøve/eksamen efter trin 3. Det er frivilligt at deltage i standpunktsprøver og eksamen, men underviseren skal kunne vurdere, om den enkelte medarbejder kan rykke op på næste trin. Mange har brug for at have et eksamensbevis, derfor opfordrer vi til deltagelse i de prøver, vi afvikler. Der gives ingen karakter, men bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke-bestået”. 

Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag
Undervisningen er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver. Vi anvender materialer fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner. 

Derudover vil undervisningen bidrage til at udvikle medarbejdernes digitale dømmekraft, digital dannelse m.v. 

Økonomi 
Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder, hvis der er mindst 8 til 10 deltagere tilmeldt på et hold. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde. 

Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

Kontakt
Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde. 
Leder af FVU-afdelingen Mette Lykkedegn kan kontaktes via mail: ml@fof-vest.dk.

FVU-leder Mette Lykkedegn Esbjerg Direkte tlf.: 7611 5204 Mobil: 3069 4664 Mail: ml@fof-vest.dk