FVU-erhverv

FVU-engelsk

Get the FVU-webpage text in English press her.

FVU-engelsk 
Formålet med undervisningen i FVU-engelsk er at styrke medarbejdernes kommunikative færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt i forhold til deres arbejdsfunktion og dagligdag. Undervisningen er gratis og kan foregå på arbejdspladsen enten i eller udenfor arbejdstiden. 

Der arbejdes med udtale, læseforståelse, ordforråd og skriftligt engelsk. Undervisningen skræddersys til netop virksomheden og medarbejdernes behov. Udover at styrke medarbejdernes mundtlige og skriftlige kompetencer kan et kursus i FVU-engelsk også være med til at styrke selvtilliden hos den enkelte medarbejder.

Praktiske informationer 
FVU-engelsk i tale, læsning og skrivning er for alle over 25 år, der gerne vil forbedre deres engelsk.

Alle deltagere begynder med en screening for at opnå det optimale undervisningsforløb. Undervisningen foregår på små hold og er individuelt tilrettelagt efter det trin, deltageren befinder sig på. FVU-engelsk er engelskundervisning på fire trin på forskellige niveauer. Trin 1 er startniveauet og trin 4 det sidste trin, som kan afsluttes med en prøve/eksamen. På FVU-engelsk vil medarbejderen blive undervist i læsning, stavning og mundtligt engelsk.

For at begynde på et af vores FVU-engelskhold skal medarbejderen testes, så han eller hun kommer på det hold, som passer til behovet. Hvert trin indeholder mellem 20 og 30 timer. Hver lektion varer 45 minutter.  

Der afholdes en standpunktsprøve efter hvert trin og en afsluttende prøve/eksamen efter trin 4. Det er frivilligt, om medarbejderen vil deltage i standpunktsprøver og eksamen, men underviseren skal kunne vurdere, om den enkelte kan rykke op på næste trin. Mange har brug for at have et eksamensbevis, derfor opfordrer vi også til, at der deltages i de prøver, vi afvikler. Der gives ingen karakter, men bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke-bestået”. 

Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag
Undervisningen er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver. Vi anvender materialer fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner. 

Skemaer, manualer, deklarationer, vejledninger, e-mails, faglige tekster mv. er nogle af de tekster, vi kan arbejde med. Der kan også være tekster fra dagligdagen som aviser, opskrifter, huskesedler, beskeder eller lektiehjælp til børnene.

Økonomi 
Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder, hvis der er mindst 8 til 10 deltagere tilmeldt på et hold. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde. 

Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

Kontakt
Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde. 
Leder af FVU-afdelingen Mette Lykkedegn kan kontaktes via mail: ml@fof-vest.dk

FVU-leder Mette Lykkedegn Esbjerg Direkte tlf.: 7611 5204 Mobil: 3069 4664 Mail: ml@fof-vest.dk