FVU-erhverv

FVU-matematik

Get the FVU-webpage text in English press her.

FVU-matematik 
Formålet med undervisningen i FVU-matematik er at styrke medarbejdernes matematiske færdigheder, så den enkelte medarbejder kan de grundlæggende regnefærdigheder og kan arbejde med areal, rummål, figurer og statistik. 

Kurset skræddersys til netop den enkelte virksomhed og medarbejdernes behov, så hver enkelt medarbejder fremadrettet kan bruge matematikken i forhold til deres arbejdsfunktion og i deres dagligdag. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen både i arbejdstiden og udenfor arbejdstiden. 

Vi arbejder i undervisningen med grundlæggende regnefærdigheder, areal, rummål, figurer og statistik. Derudover er FVU-matematikundervisningen med til at højne medarbejdernes matematiske kompetencer, og det kan være med til at styrke medarbejdernes forståelse for opgaverne og højne trivslen.

Praktiske informationer 
Gratis FVU-matematik er undervisning i matematik for alle over 25 år, der gerne vil forbedre eller genopfriske deres matematikkundskaber.
Alle deltagere begynder med en screening for at opnå det optimale undervisningsforløb. Undervisningen foregår på små hold og er individuelt tilrettelagt efter det trin, deltageren befinder sig på. FVU-matematik er matematikundervisning på to trin på forskellige niveauer. Trin 1 er startniveauet og trin 2 det sidste trin, som kan afsluttes med en prøve/eksamen. 

For at begynde på et af vores FVU-matematikhold skal medarbejderen testes, så den enkelte medarbejder kommer på det hold, som passer til behovet. Et trin indeholder mellem 30 og 60 timer, og to trin indeholder mellem 45 og 60 timer. Hver lektion varer 45 minutter.

Der afholdes en standpunktsprøve efter trin 1 og en afsluttende prøve/eksamen efter trin 2. Det er frivilligt at deltage i standpunktsprøver og eksamen, men underviseren skal kunne vurdere, om medarbejderen kan rykke op på næste trin. Mange har brug for at have et eksamensbevis, derfor opfordrer vi også til, at der deltages i de prøver, vi afvikler. Der gives ingen karakter, men bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke-bestået”. 

Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag
Undervisningen er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver. Vi anvender materialer fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner. 

Tal og matematiske opgaver fra arbejdspladsen er nogle af de emner, vi kan arbejde med. Der kan også være matematik fra dagligdagen, som blandt andet lektiehjælp til børnene.

Økonomi 
Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder, hvis der er mindst 8 til 10 deltagere tilmeldt på et hold. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde. 

Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

Kontakt
Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde. 
Leder af FVU-afdelingen Mette Lykkedegn kan kontaktes via mail: ml@fof-vest.dk.

FVU-leder Mette Lykkedegn Esbjerg Direkte tlf.: 7611 5204 Mobil: 3069 4664 Mail: ml@fof-vest.dk