FVU-erhverv

FVU-start

Get the FVU-webpage text in English press her.

FVU-start 
FOF-Vest tilbyder danskundervisning til medarbejdere med dansk som andetsprog – både i større og mindre virksomheder. Det kan foregå på arbejdspladsen eller i FOF-Vests lokaler i Kongensgade 70, Esbjerg. Med et kursus i FVU-start styrkes medarbejderens danskkompetencer. Det skaber fastholdelse på arbejdsmarkedet, og det ruster medarbejderen til fremtidens krav. En investering i medarbejdernes kompetencer styrker virksomhedens samlede viden og erfaring – og giver dermed både stabilitet og udviklingsmuligheder.

FVU-start er danskundervisning, hvor medarbejderen lærer at blive bedre til at kommunikere samt læse og skrive på dansk. Holdet er med til at gøre den enkelte deltager bedre til dagligdagsdansk.

Praktiske informationer 
Undervisningen i FVU-start er for alle over 25 år, der ønsker at forbedre deres – primært mundtlige – danskfærdigheder. 
For at begynde på et af vores FVU-starthold skal medarbejderen testes, så vi har mulighed for at give den enkelte medarbejder den undervisning, som passer til behovet. FVU-start indeholder mellem 30 og 60 timer. Hver lektion varer 45 minutter.

Der er ingen prøve efter FVU-start. Når deltageren har gennemført kurset, kan der gives en bedømmelse af de opnåede færdigheder. Bedømmelsen er et tilbud og ikke et krav.

Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag

Undervisningen er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver. Vi anvender materialer og emner fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner. 

Økonomi 
Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder, hvis der er mindst 8 til 10 deltagere tilmeldt på et hold. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde. 
Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

Kontakt
Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde. 
Leder af FVU-afdelingen Mette Lykkedegn kan kontaktes via mail: ml@fof-vest.dk.

FVU-leder Mette Lykkedegn Esbjerg Direkte tlf.: 7611 5204 Mobil: 3069 4664 Mail: ml@fof-vest.dk