FVU for privateGet the FVU-webpage text in English press her.

FVU-privat i Esbjerg, Varde, Fanø, Vejen og Billund

FOF-Vest tilbyder forberedende voksenundervisning (FVU) til dig der f.eks. har brug for at forbedre dine uddannelsesmuligheder. Vi tilbyder undervisning i fagene dansk, engelsk, digital og matematik. FVU-dansk og FVU-matematik er kompetencegivende og afsluttes med eksamener.

Vi underviser også i FVU-start som er et forløb for tosprogede kursister. De fleste tosprogede kursister fortsætter undervisningen i FVU-fagene.

Pris

Du betaler ikke for undervisningen i FVU-fag.

Hvem kan deltage i FVU

Undervisningen er målrettet borgere over 25 år, som ønsker at forbedre deres grundlæggende færdigheder i dansk, engelsk, digital og matematik.

- Måske er du komme lidt op i årene og har brug for at få opfrisket dansk og matematik på 9. klasses niveau eksempelvis for at forbedre din jobmuligheder.

- Måske er du en dygtig ufaglært, der mangler eksamen i dansk og matematik for at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse.

- Måske vil du gerne kunne hjælpe dit barn eller barnebarn med lektierne eller selv blive bedre til at læse og stave.

FVU for unge under 25 år

Er du under 25 år og opfylder du en af understående betingelser, kan du deltage i undervisningen hos os.

- Du er selvforsørgende eller er i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 t/u.

- Du har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

- Er på barsel og ønsker at deltage i et FVU-fag (jf. Barselsloven).

- Har du udtømt dine muligheder for at deltage i FGU.

Hvorfor er FVU en god ide

Vi har mange kursister og alle deltager fordi de har et ønske om at forbedre deres vilkår i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Og med undervisning i FVU-fagene er det forholdsvis let at komme tilbage i uddannelsessystemet.

Alle FVU-fag er trin inddelte, hvilket betyder at du som kursist modtager undervisning der ret præcist passer til den viden og de kompetencer du i forvejen har.

Hvorfor skal du testes

Hos os skal du ikke dokumentere tidligere skolegang. Vi skal ikke vide hvornår du har gået i skole, hvor længe, eller hvilke eksamener du har taget.

Vi screener dig for at finde ud af hvor din grundlæggende viden og kompetencer ligger i fht. det fag du søger undervisning i. Herefter trin indplacerer vi dig sammen med andre kursister der skal undervises på samme trin.

Du skal selv tilmelde dig testen. Testkalender ligger under hvert enkelt FVU-fag.

Hvornår foregår undervisningen

Vi opretter hold efter de behov vores kursister har.

Vi underviser hovedsageligt i tidsrummet kl.16.00-18.15 / kl.18.30-20.45

Enkelte dage har vi formiddagsundervisning.

Vi har løbende optag, så du starter undervisningen så snart du er blevet screenet.

Er I flere der gerne vil starte sammen, kan I starte på samme hold. Der undervises i mindre hold og du har mulighed for at få den samme underviser på alle trin. Vi har fokus på, at du er tryg, så du får mest muligt ud af undervisningen.

Yderligere informationer

Vi er altid klar til at rådgive og vejlede dig i fht undervisningen her hos os og mulighederne generelt. Er du i tvivl om hvorvidt FVU er noget for dig, kan du kontakte Mette Lykkedegn på direkte tlf.: 7611 5204, mobil: 3069 4664 eller via mail: ml@fof-vest.dk

Vi tager Corona (COVID-19) meget alvorligt. Vi følger Sundhedsministeriets anvisninger og sørger for, at alt foregår sundhedsmæssigt forsvarligt efter de hygiejneregler, som regeringen har anbefalet.

 

FVU-fag

FVU Forberedende voksenundervisning

FVU-dansk

FVU Forberedende voksenundervisning

FVU-engelsk

FVU Forberedende voksenundervisning

FVU-digital

FVU Forberedende voksenundervisning

FVU-matematik

FVU Forberedende voksenundervisning

FVU-start

Kontakt leder

FVU-leder Mette Lykkedegn Esbjerg Direkte tlf.: 7611 5204 Mobil: 3069 4664 Mail: ml@fof-vest.dk