FVU-privat

FVU-dansk

   
Get the FVU-webpage text in English press her.

Om FVU-dansk
FVU-dansk er undervisning for dig, som gerne vil forbedre dine skrive- og læsefærdigheder. 

Hvad får du ud af FVU-dansk?
Ved at styrke dine faglige kompetencer i dansk kan det hjælpe dig i forhold til f.eks. arbejde, uddannelse og hverdagen. FVU-dansk åbner op for muligheder så som adgang til en erhvervsuddannelse og muligheden for at søge dansk statsborgerskab.

Optagelsesvilkår
Alle over 25 år med ønsket om at blive bedre til dansk. Er du under 25 år, kan du kontakte Mette Lykkedegn på direkte tlf.: 7611 5204, mobil: 3069 4664 eller via mail: ml@fof-vest.dk.

Praktiske informationer 

FVU-dansk er danskundervisning med fire trin på forskellige niveauer. Trin 1 er startniveauet og trin 4 det sidste trin, som kan afsluttes med en prøve/eksamen. På FVU-dansk vil du blive undervist i læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

For at begynde på et af vores FVU-danskhold skal du testes, så du kommer på det trin, som passer til dig. Hvert trin indeholder mellem 30 og 60 timer. Hver lektion varer 45 minutter.  

Der afholdes en standpunktsprøve efter hvert trin og en afsluttende prøve/eksamen efter trin 4. Det er frivilligt, om du vil deltage i standpunktsprøver og eksamen, men din underviser skal kunne vurdere, om du kan rykke op på næste trin. Mange har brug for at have et eksamensbevis, derfor opfordrer vi også til, at du deltager i de prøver, vi afvikler. Der gives ingen karakter, men bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke-bestået”. 

Pris 
Det er gratis at deltage i vores forberedende voksenundervisning (FVU). 

 

Udtagelse fra tideligere FVU-deltager

 

YSTWymTVTF8

FVU-dansk tilmelding

Inden undervisningens start skal du testes. På baggrund af testen udarbejder vi en undervisningsplan, som passer til dig og det, du kan i forvejen. På den måde
kan vi tilpasse undervisningen bedst muligt til dit behov. 

Nedenfor kan du tilmelde dig den obligatoriske test. Testen foregår i Kongensgade 70, 1. sal, Esbjerg. Du skal afsætte cirka en time til testen og samtalen.

Hvis du har problemer med at tilmelde dig testen online og ønsker yderligere information, kan du kontakte Mette Lykkedegn på direkte tlf.: 7611 5204, mobil: 3069 4664 eller via mail: ml@fofvest.dk.