FVU-privat

FVU-dansk

   
Get the FVU-webpage text in English press her.

FVU-dansk i kommunerne Esbjerg, Fanø og Varde

FVU-dansk er for dig der gerne vil styrke, forbedre og supplere den viden og de danskkompetencer du allerede har, i forhold til læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Vores undervisning tager afsæt i det hver enkelt kursist allerede kan og sikre at de tilegner sig de skriftsproglige færdigheder der er nødvendige for at kunne mestre de krav der stilles i uddannelse, job, privat og samfundsliv.

Pris

Du skal ikke betale for undervisningen.

Hvorfor er FVU-dansk en god ide

Vi har mange kursister og alle deltager fordi de har et ønske om at forbedre deres vilkår i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. En afsluttende eksamen i FVU-dansk er kompetencegivende i uddannelsessystemet.

Alle FVU-fag er trin inddelte, hvilket betyder at du som kursist modtager undervisning der ret præcist passer til den viden og de kompetencer du i forvejen har.

Hvem kan deltage i FVU-dansk

Undervisningen er målrettet borgere over 25 år, som ønsker at forbedre deres grundlæggende færdigheder i dansk,

- Måske er du komme lidt op i årene og har brug for at få opfrisket dansk på 9. klasses niveau eksempelvis for at forbedre dine jobmuligheder.

- Måske er du en dygtig ufaglært, der mangler eksamen i dansk for at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse.

- Måske vil du gerne kunne hjælpe dit barn eller barnebarn med lektierne eller selv blive bedre til at læse og stave.

FVU for unge under 25 år

Er du under 25 år og opfylder du en af understående betingelse, kan du deltage i undervisningen hos os.

- Du er selvforsørgende eller er i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 t/u.

- Du har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

- Er på barsel og ønsker at deltage i et FVU-fag (jf. Barselsloven).

- Har du udtømt dine muligheder for at deltage i FGU.

Praktiske informationer om undervisningens tilrettelæggelse

FVU-dansk består af 4 undervisningstrin. Trin 1 er startniveauet og trin 4 kan afsluttes med en prøve/eksamen. Eksamen er et tilbud ikke et krav. Der gives ingen karakter, men bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke-bestået”.

Eksamen på trin 4 svare til en 9. klasses eksamen i dansk og er dermed kompetencegivende. Med en afsluttende eksamen på trin 2 kan du få opholdstilladelse og en eksamen på trin 4 giver dig mulighed for at søge om dansk statsborgerskab.

For at begynde på et af vores FVU-danskhold skal du testes. Testen viser os hvor meget du kan i forvejen og giver os mulighed for at trinindplacere dig. Du tilmelder dig testen nederst på siden.

På hvert trin vil du blive tilbudt det antal lektioner vi forventer du skal bruge. Dog max 80 lektioner på hvert trin. Normalt undervises du en gang ugentligt af 3 lektioner. 1 lektion = 45 minutter. Der er mulighed for flere undervisningsgange pr uge.

Yderligere informationer

Vi er altid klar til at rådgive og vejlede dig i fht undervisningen her hos os og mulighederne generelt. Er du i tvivl om hvorvidt FVU er noget for dig, kan du kontakte Mette Lykkedegn på direkte tlf.: 7611 5204, mobil: 3069 4664 eller via mail: ml@fof-vest.dk

 

Udtalelse fra tidligere FVU-deltager

 

YSTWymTVTF8

FVU-dansk tilmelding

Inden undervisningens start skal du testes. Her kan du tilmelde dig en tid til en test. Vi vil gerne sikre du får præcist den undervisning du har brug for. Derfor skal vi vide hvor meget du kan i forvejen, i forhold til det fag du søger undervisning i. Efter testen indplacerer vi dig på hold sammen med andre deltagere, der skal undervises på samme trin.

Nedenfor kan du tilmelde dig den obligatoriske test. Testen foregår i Kongensgade 70, 1. sal, Esbjerg. Du skal afsætte cirka en time til testen og samtalen.

Hvis du har problemer med at tilmelde dig testen og ønsker yderligere information, kan du kontakte Mette Lykkedegn på direkte tlf.: 7611 5204, mobil: 3069 4664 eller via mail: ml@fofvest.dk.

På nuværende tidspunkt foregår testen online. Du vil inden testen blive kontaktet af underviseren på mail eller telefon.