FVU-privat

FVU-start


Get the FVU-webpage text in English press her.

FVU-start i kommunerne Esbjerg, Fanø og Varde

FVU-start er danskundervisning for voksne med dansk som andetsprog. Her vil du som deltager lære at blive bedre til at kommunikere samt læse og skrive på dansk. Undervisningen vil gøre den enkelte kursist bedre til dansk.

Hvorfor er FVU-start en god ide

Ved at styrke dine dansksproglige kompetencer, bliver det lettere for dig at deltage i almindelige samtaler eksempelvis på arbejdspladsen, i daginstitutionen, skolen eller i dine fritidsaktiviteter. FVU-start giver dig mulighed for at starte på andre FVU-fag, f eks FVU-dansk og FVU-matematik som er kompetencegivende i forhold til optagelse på en erhvervsuddannelse eller videre skolegang på VUC.

Pris

Du skal ikke betale for undervisningen.

Hvem kan deltage i FVU-start

Undervisningen er målrettet borgere over 25 år, som ønsker at blive bedre til at tale, læse og skrive dansk. Her hos os foregår FVU-start i mindre grupper og vi underviser i både mere traditionelle - som utraditionelle læringsmiljøer. Du skal have et dansk cpr. nr. for at kunne deltage i undervisningen.

FVU for unge under 25 år

Er du under 25 år og opfylder du en af understående betingelse, kan du deltage i undervisningen hos os.

- Du er selvforsørgende eller er i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 t/u.

- Du har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

- Er på barsel og ønsker at deltage i et FVU-fag (jf. Barselsloven).

- Har du udtømt dine muligheder for at deltage i FGU.

Praktiske informationer

FVU-start er danskundervisning med et enkelt trin. På FVU-start vil du blive undervist i mundtlig fremstilling og formidling samt i at skrive og læse på begynderniveau. Der er ingen afsluttende prøve eller eksamen. De fleste er klar til at fortsætte på FVU-dansk.

Inden du starter på FVU-start skal du have en samtale/ test så vi sikrer at undervisningen er den rigtige for dig. Du kan booke en tid til test nederst på siden.

Vi må tilbyde dig undervisning i max. 80 lektioner på forløbet.

Der undervises 1 gang ugentligt i 3 lektioner. 1 lektion = 45 minutter. 

Yderligere informationer

Vi er altid klar til at rådgive og vejlede dig i fht undervisningen her hos os og mulighederne generelt. Vil du vide mere om FVU og om FVU-start er noget for dig, kan du kontakte Mette Lykkedegn på direkte tlf.: 7611 5204, mobil: 3069 4664 eller via mail: ml@fof-vest.dk


FVU-start tilmelding

Inden undervisningens start skal du testes. Her kan du tilmelde dig en tid til en test. Vi vil gerne sikre du får præcist den undervisning du har brug for. Derfor skal vi vide hvor meget du kan i forvejen, i forhold til det fag du søger undervisning i. Efter testen indplacerer vi dig på hold sammen med andre deltagere, der skal undervises på samme trin.

Nedenfor kan du tilmelde dig den obligatoriske test. Testen foregår i Kongensgade 70, 1. sal, Esbjerg. Du skal afsætte cirka en time til testen og samtalen.

Hvis du har problemer med at tilmelde dig testen og ønsker yderligere information, kan du kontakte Mette Lykkedegn på direkte tlf.: 7611 5204, mobil: 3069 4664 eller via mail: ml@fofvest.dk.

På nuværende tidspunkt foregår testen online. Du vil inden testen blive kontaktet af underviseren på mail eller telefon.

FVU-leder Mette Lykkedegn Esbjerg Direkte tlf.: 7611 5204 Mobil: 3069 4664 Mail: ml@fof-vest.dk