FVU-undervisning

FVU-engelsk

 

FVU-engelsk

FVU-engelskundervisning er et GRATIS tilbud til dig om at forbedre dine engelskkundskaber.

Download brochuren FVU-engelsk, hvor du kan læse mere om engelskundervisningen.

Undervisningen tager udgangspunkt i dine daglige arbejdsopgaver og i dine ønsker og behov i forhold til undervisningen.

Du er velkommen til at kontakte projektkoordinator Jette Hoffgaard, tlf. 51786927, jho@fof-vest.dk for at høre mere om FVU-engelsk.