Musik og sang

Stemmetræning

Der undervises i klassisk og lettere rytmisk sangteknik. Der arbejdes med et klassisk repertoire fra danske sange til opera samt det lettere rytmiske repertoire bl.a. musical og pop.
Undervisningen foregår på alle niveauer.