FOF's formål

Det er FOF´s formål gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristlige-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.