Praktiske oplysninger

Tilmelding:

• Her på hjemmesiden - www.fof-vest.dk
• På mail - tilmelding@fof-vest.dk
• På tlf. - 7512 3805
• Eller kig ind på FOF’s kontor:
 Kongensgade 70, 1. sal, Esbjerg.

Kontoret er åbent:

Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00
Fredag kl. 10.00-13.00

Kontoret er lukket i skoleferierne!

Kommunernes skoler er røgfri:

FOF’s lokaler i Kongensgade 70 er ligeledes røgfri.

Oplysninger ved tilmelding:

Når du tilmelder dig, skal vi bruge: navn, adresse, fødselsdato og tlf.nr.
Kommer du fra en anden kommune, er du naturligvis velkommen til at deltage, du skal blot oplyse hele dit cpr. nr.

Materialeudgifter:

Bøger og materialer til alle fag betales af deltagerne selv.
Fotokopi - pris 1,00 kr. pr. stk.
På madholdene foretages indkøb af lærerne og der afregnes direkte.

Undervisningens varighed:

En undervisningslektion er på 45 min.
Et foredrag varer normalt fra 1½ - 2 timer.

Betaling:

Din tilmelding er bindende, og din plads på holdet er sikret, hvis beløbet er indbetalt rettidigt.
Indbetalingskort bliver sendt ud lige efter tilmelding. Ved foredrag dog først, når vi har fået tilmeldinger nok.
Kan et kursus mod forventning ikke etableres, returneres kursusbeløbet.
Sidste betalingsdag er anført på betalingskortet. Overskrides denne dato forbeholder FOF sig ret til at besætte reservationen til anden side.
Det er vigtigt for os, at du giver besked i god tid, hvis du alligevel ikke ønsker at deltage.
Det er muligt ved hold med mange timer at få inddelt sin betaling i rater.

Framelding:

Framelding kan ske indtil 10 dage før kurset/foredraget starter. Det indbetalte kursusgebyr vil da blive tilbagebetalt, dog fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 50,00. Herefter er tilmeldingen bindende og gebyret kan ikke refunderes.
Foredrag, rejser o.lign. er ikke omfattet af muligheden for afmelding.

*Pris:

Pensionisttilskuddet i Esbjerg er bortfaldet.
Fanø kommune giver stadig pensionisttilskud.

TILMELDING ER NØDVENDIG TIL ALLE KURSER OG FOREDRAG