Praktiske oplysninger

FOF-EGEDAL
Sydkajen 59,
3600 Frederikssund
CVR: 14 76 18 96

Bank: 1551 - 0001169505

Skoleleder: Jens Jørgen Andersen
Formand: Ingrid Bay, tlf. 23 31 99 44

Kontor: Sydkajen 59, 3600 Frederikssund
FOF har kontortid hverdage i dagtimerne og træffes på tlf.: 20 72 44 53 - svarer (næsten) altid.
Tilmelding og mail til: fof@youmail.dk

BETALING:

Der skal betales for undervisningen. Prisen er udregnet efter, hvad undervisningen koster, men fratrukket de kommunale tilskud. Ved holdet opgiver FOF altid antallet af lektioner (1 lektion er en undervisningstime á 45 min + frikvarter). Betaling skal ske til FOF, og beløbet kan indsættes/overføres til konto: 1551 - 0001169505 (med angivelse af holdnr. og deltagerens navn eller FOF- ID). Tilmeldingen er først gyldig, når betalingen er modtaget hos FOF.  

PENSIONISTRABAT. FOF Egedals bestyrelse giver i 2016/17 igen 15% rabat på deltagerbetalingen til alle førtids- og folkepensionister med bopæl i Egedal kommune. Rabatten gælder dog kun til eet hold i sæsonen september 2016 til juni 2017 (dog ikke foredrag og ture). For at opnå rabat, skal indbetalingen være sket FØR holdstart. 

FOF udsender mail eller girokort, hvor opkrævningen lyder på den fulde deltagerbetaling. Er man berettiget til rabat, må man selv fratrække rabatten før indbetaling.


TILMELDING
1) Man kan tilmelde sig ved at benytte FOFs hjemmeside her. Find dit hold - gå til "tilmelding", og udfyld felterne. Klik "fortsæt" og gør tilmeldingen færdig.

2) Man kan sende en mail til FOF Egedal: fof@youmail.dk og opgiv holdnr. + navn, adresse og tlf/mobil. 

3) Man kan i dagtimerne ringe til FOF Egedal: 20 72 44 53 og blive tilmeldt.