Skip to content

Om FOF

FOF er Danmarks største udbyder af folkeoplysning.

Hvert år henter mere end 250.000 danskere indsigt, viden og oplevelser på et af FOF's kurser, foredrag eller udflugter. 

FOF styrker danskernes kompetencer

 • Konkrete færdigheder (sprog, IT osv)
 • Sociale kompetencer (samarbejde, empati)
 • Kreativitet (fantasi, udtryk)
 • Motorik og smidighed (bevægelsesfag)

FOF giver danskerne lyst til at lære

Et flertal af deltagerne i aftenskolen vurderer, at deres kursus har: 

 • Styrket dem i forhold til deres arbejdslivet
 • Givet dem lyst til at lære mere
 • Udviklet dem personlig

FOF gør danskerne sundere

 • FOF er en vigtig aktør, når det gælder folkesundhed
 • FOF er med til at give danskerne en sundere livsstil
 • Tusindevis af danskere gør deres krop og helbred sundere på et af FOF's kurser i bevægelse
 • Et aktivt liv giver et bedre liv. Og et godt liv giver et sundere liv

Deltagerne betaler selv det meste

 • Kommunerne giver tilskud til aftenskolerne
 • Der er stor forskel på, hvor meget kommunerne giver i tilskud
 • Deltagerne betaler selv langt den største del af kursusudgifter

FOF har 30 foreninger over hele landet

 • Hver forening er en selvstændig enhed med egen økonomi og bestyrelse
 • FOF har aktivitet i 81 kommuner

FOF's historie Folkeligt Oplysnings Forbund så dagens lys i 1947.

FOF udspringer af det Konservative Folkeparti, men har altid været åbent for hele befolkningen.