Teaterbygningen

Diamantjægeren

Torsdag den 28.september kl. 19
Teaterbygningen

Bodil Jørgensen

Onsdag den 11. oktober kl. 19