Skip to content
Guitar med John

Guitarundervisning med John Grøndahl

Guitarundervisning med John Grøndahl

På alle nedenstående guitarhold underviser John Grøndahl, som igennem mange år har været en drivende kraft indenfor FOF's guitarundervisning.

Bemærk: Der undervises på hold med maks. 4 deltagere, hvor der tages hensyn til den enkelte kursists ønsker. Musikundervisningen er tilrettelagt enten som holdundervisning eller som en kombination af hold- og individuel undervisning, hvor nogle mødegange er fælles for hele holdet og andre er individuelle (i så fald vil den afsatte tid blive fordelt mellem kursisterne). Det endelige undervisningtidspunkt vil blive aftalt direkte mellem underviser og kursist inden sæsonstarten.