Skip to content
Førstehjælp

Førstehjælp

Online førstehjælpskursus – Du og din hjælp kan være afgørende i en nødsituation

I undervisningen vil du fra tid til anden kunne møde deltagere, der har brug for særlig assistance, måske endda at det er nødvendigt at tilkalde udrykning og lægefaglig hjælp. 

Med en grundig indføring i førstehjælp bliver du som underviser i stand til at handle hurtigt og effektivt, hvilket kan være afgørende for at redde liv og mindske skader, hvis der skulle opstå en nødsituation på dit FOF-hold. 

Som det første online førstehjælpskursus er dette kursus blevet godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Derfor får du efter det gennemførte onlinekursus udstedt et førstehjælpsbevis for gennemført E-learning i førstehjælp.

Sådan gennemføres førstehjælpskurset

Undervisningsforløbet foregår online og består af i alt 10 kapitler med en sammenlagt varighed på 30-45min. Kapitlerne skal tages i rækkefølge men ikke nødvendigvis sammenhængende. 

 • Hvert kapitel indeholder en animeret undervisningsvideo efterfulgt af læringsspørgsmål og tilhørende faktabokse. 
 • Som afslutning gennemføres en test, som består af 20 spørgsmål, der afdækker den teoretiske viden, kursisten har tilegnet sig. 
 • Teorien kan tages via computer, tablet eller smartphone.
 • De 10 kapitler omhandler:
 1. Åndedræts-, kredsløbs- og centralnervesystemet
 2. Symptomer på blodprop i hjertet
 3. Bevidsthedstilstand
 4. Overlevelseskæden
 5. Basal genoplivning
 6. Basal genoplivning ved brug af hjertestarter
 7. Stabilt sideleje
 8. Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejen hos en voksen person
 9. Symptomer på stroke
 10. Nødflytning

Målgruppe

Dette førstehjælpskursus henvender sig til alle undervisere uanset fag.

Deltagerpris

Deltagelse er del af ’Grundpakken’ i FOF og er gratis for alle undervisere i FOF.

Underviser

LifeAid er firmaet bag førstehjælpskurset. Det drives af paramedicinerne Martin Rosenkilde og Paw Rennison med den fælles passion, at flest mulige mennesker bliver i stand til at yde førstehjælp og derved gøre en forskel i nødstilfælde.

Tid og sted

Som kursist bestemmer du selv tid og sted, når der er tid i dagligdagen. Med adgang til onlineplatformen i førstehjælp tilbyder LifeAid, at du bliver undervist i praktikken af en paramediciner og lærer, hvordan du omsætter den kendte førstehjælpsteori til brugbar praksis. 
Licensen gælder i 2 år, hvor du til en hver tid kan logge på online teori-modulet og tage et eller flere kapitlers teori for genopfriskning. 

Tilmelding

Tilmeld dig kurset via dette link: https://fof.nemtilmeld.dk/15/.

Du vil senest 3 hverdage efter tilmelding modtage et personligt log-in til onlinekurset.