Gråsten Seniorhojskole

Foredrag forår

Gråsten Seniorhøjskole tilbyder 4 foredrag i efteråret og 4 foredrag i foråret. Foredragene afholdes i Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten.
Vi starter kl. 9.30 med en sang fra Højskolesangbogen og slutter ligeledes med en sang kl. 11.45. Der vil være indlagt en pause, hvor FOF byder på kaffe/the og boller med pålæg.
4 foredrag inkl. kaffe/the og boller:  385 kr.
Husk, at tilmelding er nødvendig.
Der er mulighed for at købe en gæstebillet for 100,- kr./foredrag, henvendelse herom til FOF.
Marilyn Monroe med forfatter og foredragsholder Stig Ulrichsen
Hør den spændende og tragiske historie om Marilyn Monroe. En med kvinde med X-faktor, for hun havde det der udefinerlige, der gør, at man skiller sig ud fra mængden. Marilyn kunne den 1. juni være fyldt 90 år, hvis ikke hun havde haft en så uheldig skæbne.
Hør om alle anekdoterne fra de mennesker, der var omkring hende, blandt andet hendes stylist George Masters.
”Når jeg startede med at lægge make-up og ordne hår på hende, var hun Norma Jeane, en pige man ikke lagde mærke til. Men når jeg var færdig, blev hun selvsikker og ændrede sig til Marilyn Monroe, så skete der noget. Så fik jeg gåsehud. Du kunne se det med dine egne øjne og føle det i hele rummet – den komplette transformation, som Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Hendes magnetisme, karisma, hendes væremåde, alt var forandret, ikke kun hendes tøj og make-up. Hun var overnaturlig og karismatisk, selv når jeg husker tilbage nu, får jeg gåsehud.”
Et spændende og nærværende foredrag.
Fredag den 13. januar kl. 9.30
Sønderjylland med foredragsholder Hans Jørgen Petersen
”Sønderjylland” – en personlig og humoristisk fortælling om grænselandet, en dansk, men anderledes landsdel.
Foredraget er et underholdende causeri om sønderjyder og Sønderjylland og inddrager en bred vifte af emner som fx sprog, flagtradition, krig og fred, mindretal, malerkunst, litteratur, mad og drikke, sort sol, orgelbyggeri, ringridning og nationalfølelse. Som baggrund for causeriet gives en kortfattet redegørelse for Sønderjyllands historie fra 1848 til i dag. Causeriet er en blanding af personlige erindringsbilleder og en rejse fra Skamlingsbanken i nord til Okseøerne i Flensborg Fjord med diverse afstikkere mod vest og er også tænkt som en appetitvækker til diverse udflugter til Sønderjylland. Jeg har en omfattende viden om dansk og tysk historie og kultur og de kulturforskelle, der kendetegner grænselandet.
Hans Jørgen Petersen er studielektor og cand.mag. i  dansk og tysk og er født og opvokset i Sønderjylland.
Fredag den 03. februar kl. 9.30
Balkans vaklende troner med journalist og foredragsholder Lars Ringholm   
Den senere Christian 9. syntes, det var en rigtig dårlig idé, da Europas stormagter i 1863 pegede på hans 17-årige søn, Vilhelm, som ny konge af Grækenland. Men som George 1. blev den danske prins en succes som konge. Men i de følgende generationer skulle hans børn, børnebørn og oldebørn opdage, at den græske trone var usædvanlig ustabil. Den græske kongefamilie blev gift ind i både det rumænske og det serbiske kongehus. Men som det eneste Balkanmonarki overlevede det græske kongedømme 2. Verdenskrig. For 50 år siden, i 1964, blev den unge Konstantin konge af Grækenland. Samme år giftede han sig med danske prinsesse Anne Marie, begge efterkommere af Europas Svigerfar, Christian 9. Alt tegnede til en lykkelig kongegerning, lige indtil en gruppe oberster i 1967 gennemførte et militærkup, og kongefamilien måtte flygte i eksil. I 1974 afskaffede Grækenland formelt monarkiet. Konstantin og Anne Marie blev det sidste kapitel i en moderne græsk tragedie.
Fredag den 24. februar kl. 9.30
Mod nye horisonter - om frihed, drømme og livslyst med foredragsholder og forfatter Leo Schmidt
Et levende foredrag, der bygger på en positiv livsfilosofi.
På sejlbåden Galadriel bliver drømme til virkelighed. Vi samler livgivende oplevelser under en sejlads i Christoffer Columbus’ kølvand fra Portugal til Caribien.
Månen hænger lige over mastetoppen. Den er i første kvarter og kaster sit svage blege lys på havoverfladen. Mit blik standser ved forsejlet, der fyldes af vinden. Omkring mig udsender bølgerne i aften en venlig lyd. Jeg mærker, hvordan Galadriel i god fart glider hen over Atlanterhavet. En følelse af lethed og total frihed gennemstrømmer mig.
Vi oplever at være en del af noget stort. Her kan sjælen finde ro, og eftertænksomheden komme til.
Foredraget ”Mod nye horisonter” er en levende fortælling om at udleve en drøm, om at krydse et ocean, om at møde fremmede kulturer og mennesker med andre værdinormer. Dem møder vi på de farverige Vestindiske Øer.
Fredag den 17. marts kl. 9.30