Gråsten Seniorhojskole

Foredrag forår 2018

Gråsten Seniorhøjskole tilbyder 4 foredrag i efteråret og 4 foredrag i foråret. Foredragene afholdes i Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten.

Vi starter kl. 9.30 med en sang fra Højskolesangbogen og slutter ligeledes med en sang kl. 11.45. Der vil være indlagt en pause, hvor FOF byder på kaffe/the og en bolle med pålæg/ost. 
4 foredrag inkl. kaffe/the og boller:  395 kr.

Husk, at tilmelding er nødvendig.

Der er mulighed for at købe en gæstebillet for 110 kr. pr. foredrag, henvendelse herom til FOF

Europas irriterende fætter
Foredragsholder Lars Ringholm
Når der var kongelige familiesammenkomster i slutningen af 1800-tallet, blev fætter Vilhelm kun inviteret med, når det var nødvendigt af hensyn til etiketten.
Kejser Vilhelm 2. af Tyskland var beslægtet med de fleste af Europas kongelige. Men han var også statsoverhoved for Europas nye stormagt, Kejserriget Tyskland. Det blev ikke gjort nemmere ved, at kejser Vilhelm formåede at skjule sine komplekser bag en maske af brovtende selvovervurdering, hvilket dramatisk bidrog til den politiske udvikling, der førte til 1. Verdenskrig.
Vilhelm var barnebarn af dronning Victoria af Storbritannien, fætter til både den engelske konge og den russiske zar. Men det forhindrede ikke den krig, der definitivt skulle gøre det af med Europas kejserdømmer og endegyldigt skulle bringe Europa ind i det 20. århundrede.
Fredag den 12. januar kl. 9.30

Den danske udvandring til USA
Cand. mag. i idéhistorie Christian Friis
I årene fra 1860 til udbruddet af 1. Verdenskrig udvandrede én ud af ti danskere. Langt størstedelen søgte lykken i Amerika. Hvad rejste de væk fra? Hvad håbede de at finde? Hvordan blev deres nye tilværelse i det fremmede efter ankomsten til New York? Den danske udvandring til Amerika er et spændende stykke Danmarkshistorie, der kaster lys over forandringer i datidens danske samfund og stiller skarpt på årsagerne til den danske udlængsel samt drømmen om og troen på en bedre tilværelse på den anden side af Atlanten.
Fredag den 2. februar kl. 9.30

Sange og fortællinger fra min sønderjyske opvækst
Sønderjysk foredragsholder Asta Flyvholm Kjær   
Foredrag på sønderjysk, der handler om reminiscens, det vil sige at huske, at mindes, at genkalde. Med udgangspunkt i sange, alle kan synge med på, fortælles om tiden fra barndommen på Sundeved-egnen frem til nutiden. 
Der er tale om fortællinger fra hverdagen, der kan få alle til at komme med deres historier, kombineret med sange fra højskolesangbogen og fra hukommelsen, der fletter sig sammen til emner som ”Skriv din livshistorie - om ting, du troede, du havde glemt”, ”Foto med fortælling” og ”Levende fortællinger”. Alt sammen noget, der kan nikkes genkendende til: ”Det kender jeg godt, sådan var det også hjemme hos os.”
Fredag den 23. februar kl. 9.30

Gastronomiens foregangsmand                                 
Stjernekok Jens Peter Kolbeck, Gråsten
Faderen ønskede, at han skulle uddanne sig til smed, men gastronomien trak i sønderjyden Jens Peter Kolbeck. Efter flere forviklinger lykkedes det til fulde med ansættelse så berømte steder som Hotel Savoy i London, Waldorf Astoria i New York og d’Angleterre i København, inden han i 1988 med etableringen af Restaurant Christie gjorde det, som mange mente var helt umuligt: At drive et gourmetspisested i Tønder.  
Kom med på en inspirerende rundtur i gastronomiens verden, herunder deltagelsen i verdensmesterskabet for kokke Bocuse d’Or, og hør, hvorfor især laks blev Jens Peter Kolbecks helt store speciale. 
Fredag den 16. marts kl. 9.30