"Synnejysk" for alle

Med Asta Flyvholm Kjær

Kurset henvender sig til alle, der har lyst til at bruge det sønderjyske sprog. Undervisningen vil foregå gennem aktiv medvirken af kursisterne. Der vil være forskellige emner, hvor vi kan bruge ”Æ sproch”: Dialekter, fortælling, læse, skrive og snakke på sønderjysk, sang og musik, sønderjysk i fremtiden. Temaer og opgaver, spil, undersøgelser og interview, familie- og sønderjyske traditioner.

At ”snakke synnejysk” er en del af vor kultur her i Sønderjylland - det har også stor betydning som alle andre kulturelle institutioner (fx Dybbøl Mølle) og historien (fx Verdenskrigene). Der er gebyr til evt. materiale.

Se evt. hjemmeside www.mojnasta.dk