Velkommen til forårssæsonen 2019 

De fleste kurser er velkendte, men vi har også et par nye: et udvidet hjemmesidekursus, fortsættere II i guldsmedehåndværk, restorativ yoga. Desværre må vi sige farvel til Mai-Britt Schultz, der efter 27 års stor indsats for FOF har besluttet at standse undervisningen i FOF-regi. Ligeledes siger vi tak til Annelise Christensen, der afløses af Tabita Lena Nielsen.
   For flere af kurserne er der en bredere beskrivelse under ”info” på vores hjemmeside www.fofsvendborg.dk hvor man også kan finde en kalender med de præcise datoer for de enkelte hold.
   FOF i Svendborg yder et tilskud på ekstra 4 kr. pr. lektion til de deltagere, der får tilskud fra Svendborg Kommune. Det samlede tilskud pr. lektion er således på 6 kr. Vi håber, at der fortsat kan være råd til at få motion, oplevelser og ny viden hos FOF i Svendborg!
 

Husk: kurserne kan ikke betales, før vi har sendt en giro-mail eller et girokort.

Husk: at fortælle os om ændringer i adresse, telefon eller email, så du kan få besked ved evt. ændringer eller aflysninger.
         - Klogere, sundere, gladere – med FOF! 
                                                              
                    Jan Bunkenborg

 

 

Foredrag med   Stefen Jensen: ”Korrespondent i Mellemøsten."