Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Helge Søgaard - formand
  • René Arnold Knudsen - næstformand
  • Nick Siriwadh - underviserrepræsentant
  • Anette Møller
  • Inge Vestergaard
  • Helle Mosbæk