Skip to content
Tilmeld nyhedsbrev

Værd at vide ved tilmelding

Tilmelding kan ske på følgende måder:
På hjemmesiden www.fof-aalborg.dk,
ring til FOF Aalborg på tlf. 9813 8233
eller direkte på kontoret.

Foredrag, ture, rundvisninger m.m.

Køb af billetter til foredrag, ture, rundvisninger m.m. sker via hjemmesiden www.fof-aalborg.dk. Har du ikke mulighed for at booke via en computer, kan billetter købes ved personlig henvendelse ved FOF Aalborg, Hobrovej 465E, 9200 Aalborg SV.

Din tilmeldingsbekræftelse fungerer som din billet. Du kan enten vise tilmeldingsbekræftelsen på din mobil eller medbringe den printet på papir.

Billetter refunderes ikke.

Kursusgebyr

Kursusgebyret er anført ved de enkelte kurser. Rabatprisen gælder for personer, der tilhører en af følgende grupper og bor i Aalborg Kommune: 
- Arbejdsledige
- Kontanthjælpsmodtagere
- Sygedagpengemodtagere
- Unge mellem 18-25 år
- Studerende med gyldigt studiekort samt berettigelse til SU
- Pensionister

Bevæg dig for livet (Ekstraordinær rabat på bevægelseshold)

For at understøtte projekt ”Bevæg dig for livet” yder Aalborg Kommune et ekstraordinært tilskud på 20 kr. pr. lektion
ved deltagelse i bevægelsestilbud frem til den 31. december 2022 til følgende grupper, som er bosat i Aalborg Kommune ved
kursusstart; førtidspensionister, dagpenge-, sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.
Denne pris står som "Bevæg dig for livet" ved de aktuelle bevægelseshold.

Betingelser

Tilmeldingen er først endelig, når FOF har modtaget kursusgebyret. Alle tilmeldte får tilsendt information med angivelse af undervisningssted og første mødedato.

Medmindre andet er anført, skal kursusmaterialer og ekskursioner betales af deltagerne. 

Afmelding og tilbagebetaling

Bliver du forhindret i at deltage, beder vi dig give os besked hurtigst muligt. Manglende betaling bliver ikke betragtet som afmelding. Framelding kan ske indtil 14 dage før kursusstart. Det indbetalte beløb vil da blive tilbagebetalt, men med fradrag af 60 kr. i administrationsgebyr. Tilbagebetaling af kursusgebyr senere end 14 dage før kursusstart er ikke muligt. Hvis FOF må aflyse et kursus tilbagebetales det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at billetter til foredrag, ture m.m. ikke refunderes - her er købet bindende. 

Force majeure

Hvis der er tale om situationer, som vi ingen kontrol har over eller ikke kan forudsige, fralægger vi os ansvaret for ikke gennemført undervisning. I tilfælde af force majeure, vil du ikke få reduktion af det indbetalte beløb, med mindre der som f.eks. under COVID-19 indføres hjælpepakker til dækning af tilbagebetaling.

Gælder alle kurser, hold m.m.

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl. Vi forbeholder os desuden ret til ændring af underviser, undervisningstider og -steder.

Om webstedet

FOF betragter også de oplysninger der modtages via internet som fortrolige og f.eks. e-mail adresser, telefonnumre m.m. vil ikke blive videregivet til tredjemand. Der tages forbehold for evt. trykfejl og ændringer som FOF er uden indflydelse på.