Skip to content

Vi opdaterer vores systemer fra den 28/9 kl. 17 til og med den 2/10 kl. 05. Det vil i dette tidsrum ikke være muligt at foretage tilmeldinger.

Foredrag og koncerter i FOF

Er vildere natur-nationalparker svar på Danmarks naturkrise?

Er vildere natur-nationalparker svar på Danmarks naturkrise?

På globalt plan er ca. 200.000 arter uddøde inden for de seneste 500 år som følge af menneskets udbredelse, naturødelæggelse og ressourceforbrug. Dansk natur har det også skidt – faktisk ligger vi i bund i EU – og derfor er der brug for at gentænke en dansk naturforståelse, der i højere grad tager udgangspunkt i naturens egne præmisser.

Hvorfor har dansk naturpolitik og naturforvaltning ikke standset den igangværende udryddelse af arter og den generelle naturforarmelse?

I dette billedrige foredrag kan du blive klogere på den danske naturkrise og høre, hvorfor naturnationalparker kan være en del af løsningen på problemet. Konceptet "naturnationalpark", der er opfundet af foredragsholderen, oprettes 15 steder i Danmark, hvilket imidlertid også skaber debat om dyrevelfærd, hegn og sikkerhed, når man færdes blandt store dyr som vilde heste, bisoner og elge i danske landskaber.