Skip to content

Administrationen holder sommerferie i juli måned. Vi er tilbage igen mandag den 2/8-21 kl. 10:00.

Klaver

Klaver

Din musikalitet udtrykt gennem klaveret, det er målet!

Med noder og/eller akkorder arbejder vi klaverteknisk på præcis det, som får dig derhen.